OKK Koksovny za 95 mln euro, włączając w to zapasy koksu wycenione na 25 mln euro, kupiła czeska grupa Metalimex, która handluje blachami aluminiowymi, miedzią, stalą, rudą żelaza, węglem oraz innymi towarami na obszarze Europy Środkowej.

- Zbycie OKK było ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, uwolniona gotówka zostanie ponownie zainwestowana w naszą kluczową działalność, wliczając w to sprzęt górniczy i górnicze projekty rozwojowe. Po drugie, zbycie to jest częścią szerszego procesu, który zakończy się zaistnieniem NWR jako lidera w wydobyciu i sprzedaży węgla koksującego w Europie do 2017 roku - mówi Gareth Penny, prezes New World Resources.

NWR ogłosił swój zamiar sprzedaży OKK 16 maja tego roku. Decyzja ta była częścią szerszej weryfikacji działalności operacyjnej podjętej przez spółkę w celu dostosowania jej działalności w świetle wymagających warunków rynkowych. Transakcja została uzgodniona 27 września, w środę 4 grudnia zgodziło się na nią NWZA górniczej spółki.

OKK prowadzi obecnie eksploatację jednego zakładu w mieście Ostrawa – koksowni Svoboda. Koksownia posiada cztery baterie koksownicze mające łącznie 210 komór i roczną wydajność na poziomie 850 tys. ton. Jej przejęciem była zainteresowana także Jastrzębska Spółka Węglowa, która latem prowadziła badanie jej zasobów.