Zarówno polskie, jak i zachodnie firmy są pełne optymizmu, jeśli chodzi o rozwój własnego biznesu w najbliższym czasie. W sporadycznych przypadkach sceptycznie patrzą w przyszłość wyłącznie światowi przedsiębiorcy. Polskie firmy wyróżnia absolutnie optymistyczne nastawienie, co wiąże się z całkowitym przeświadczeniem o ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej na świecie – wynika z sondy przeprowadzonej wśród firm, będących klientami TMF Group, globalnego dostawcy usług biznesowych.

Ponad połowa przedsiębiorców jest przekonanych o wzroście swoich firm w najbliższych latach. Z kolei co czwarta firma działająca na rynku międzynarodowym i co trzecia firma polska spodziewa się w najbliższej perspektywie wzrostu swoich przychodów.

Jak podaje TMF, charakterystyczne jest przy tym, że polscy inwestorzy w znacznie większym stopniu niż firmy zachodnie upatrują szansy dalszego rozwoju w ekspansji na inne rynki. Celem ekspansji polskich firm są przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, wśród których czołową pozycję zajmują Niemcy. Inwestorzy chcą rozwijać działalność głównie w naszym regionie Europy, w tym także w Rosji i w krajach strefy euro.

Jednak z drugiej strony badanie wskazuje na ostrożne podejście firm, jeśli chodzi o planowanie wydatków. Zdecydowana większość, zarówno polskich, jak i działających na światowych rynkach firm zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie restrukturyzację kosztów.