Na wniosek Łukoil - Zachodnia Syberia, sąd w Moskwie włączył spółkę zależną Łukoil jako osobę trzecią do procesu, który koncern Rosneft wytoczył rządowej agencji ds bogactw naturalnych - Rosniedry. Rosneft zaskarżył wyniki przetargu na prawo do eksploatacji lądowych złóż ropy i gazu we wschodniej części Półwyspu Tajmyr.

Zwycięzcą został Łukoil, największy prywatny koncern paliwowy Rosji. Rosneft domaga się anulowania przetargu, który jakoby został przeprowadzony z naruszeniem zasad tego typu konkursów, dowiedziała się agencja Nowosti. Rosneft był w sądzie przeciwny dopuszczeniu Łukoilu do procesu, ale sąd zdecydował inaczej.

Przetarg odbył się wiosną, gdy w Rosniedrach zdecydowano rozdzielić działki na lądową i morską. Łukoil wygrał w sierpniu przetarg na część lądową. za licencję zaproponował 2 mld rubli. Rosneft podnosi, że prace na szelfie Rosji (należy do niego też Tajmyr) mogą podprowadzić tylko państwowe koncerny - Gazprom i Rosneft. Sąd wcześniej zabronił Rosniedrom sfinalizować wyniki konkursu, do czasu wydania wyroku. Półwysep Tajmyrski jest najdalej na północ wysuniętym lądowym fragmentem azjatyckiej Rosji. Gigantyczną ziemię tundry, bagien, błot, licznych rzek oblegają wody lodowatych mórz: karskiego i Łaptiewów. Zimą temperatury spadają tu nawet poniżej ?60 st. C, a krótkie lato jest chłodne i uciążliwe ze względu na miliardy owadów. Jedynym przed nimi ratunkiem są wiejące tutaj ciągle wiatry.

Na półwyspie żyją niedźwiedzie polarne, liczne ptaki, foki i morsy a w wodach słodkich nie brak najcenniejszych ryb. Ludzi żyje tutaj ok. 34 tys. (gęstość to 0,04 osoby na km kw). Półwysep słynie z licznych szczątków mamutów. Jego zasoby ropy i gazu są szacowane na najbardziej perspektywiczne na rosyjskim lądzie. Złożę na które Łukoil wygrał przetarg, zawierać ma 4,5 mln t ropy i blisko 10 mld m3 gazu. Licencja obowiązuje na 27 lat.