Firmy nie wierzą w ESG, ale przed nim nie uciekną

Dla przedsiębiorstw to raczej przykry obowiązek niż długoterminowa szansa na rozwój. To krótkowzroczne, niebezpieczne podejście – przestrzegają eksperci.

Publikacja: 04.06.2024 04:30

Firmy nie wierzą w ESG, ale przed nim nie uciekną

Foto: Adobe Stock

Bardziej ambitne podejście przedsiębiorstw do ESG może przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku – takie wnioski płyną z czwartej edycji badania EY, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Wyniki wpisują się w niepokojący szerszy obraz, z którego wynika, że ESG jest nadal traktowane jako obowiązek wynikający z przepisów, a nie szansa na budowę długofalowej strategii, opartej na zrównoważonych wartościach.

Biznesowe korzyści z ESG

Mediana roku docelowego osiągnięcia celów klimatycznych to obecnie rok 2050 w porównaniu z 2036 r. w badaniu z poprzedniego roku.

– Zarządy firm stoją przed koniecznością wypracowania strategicznego podejścia do polityki klimatycznej i powinny dostosować się do związanej z tym agendy regulacyjnej – mówi Rafał Hummel, partner EY Polska. Dodaje, że pozwoli to na lepsze wykorzystanie pojawiających się szans na budowanie wartości i wspieranie proinnowacyjnych projektów związanych z ESG.

Czytaj więcej

„Mamut” już działa. Ruszyło największy na świecie urządzenie wyłapujące CO2

– Skierowanie strumienia inwestycji w zrównoważony rozwój może mieć istotny wpływ na wzrost udziału w rynku, zaangażowanie i produktywność pracowników, obniżenie kosztu kapitału, a w efekcie poprawę zyskowności – podsumowuje ekspert.

Firmy działające zgodnie z ESG są bardziej transparentne i mogą liczyć na wyższą wycenę również na rynkach kapitałowych. W ostatnich latach widać wzrost zainteresowania aktywami ESG, choć widać też, że inwestorzy są coraz bardziej selektywni. Dlatego GPW w tym miesiącu przestanie publikować indeks WIG-ESG.

– Obecnie inwestorzy potrzebują lepszej jakości danych ze spółek oraz bardziej zaawansowanych indeksów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pierwsze dane zrównoważone, opracowane zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi, będą poddane zewnętrznej weryfikacji i powinny być dostępne od 2025 r. – informuje Izabela Olszewska z zarządu GPW.

AI pomaga w ESG

Podejście firm do kwestii zrównoważonego rozwoju zależy od wielu czynników, m.in. od branży, w jakiej działają, wielkości biznesu oraz menedżerów. A podejście kadry zarządczej jest zaskakująco mocno różnicowane, co wybrzmiewa też w badaniu EY. Wyselekcjonowano w nim dwie grupy: „liderów” oraz „obserwatorów”. Ci pierwsi mają jasny i długofalowy pogląd na ESG oraz tendencję do wykraczania poza utarte ścieżki. Są lepiej przygotowani do wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w obszarze zrównoważonego biznesu. A potencjał ten jest duży.

– Inteligentne systemy AI uczą się i dostosowują na podstawie bieżących działań, usprawniając w ten sposób podejmowanie decyzji i wykrywanie anomalii – podkreśla Jarosław Smulski, ekspert z IDC. Dzięki nowym technologiom można lepiej prognozować zapotrzebowanie na energię czy wodę i efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw, odpadami oraz optymalizować emisję CO2.

Choć o generatywnej AI mówi się bardzo dużo, to z badania IDC wynika, że mniej niż jedna trzecia europejskich firm przemysłowych zainwestowała znaczne środki w szkolenia, zakup oprogramowania i doradztwo dotyczące GenAI. Niemal co piąta przyznaje, że przeprowadza wstępne testy, ale nie ma jeszcze planu wydatków.

Różne cele

Różnice w podejściu firm będących liderami w zakresie ESG i pozostałych widać też w zakresie wskazywanych przez nich celów. Poproszono respondentów o wskazanie najważniejszego czynnika, który determinuje sposób ich działania. Wnioski? 20 proc. liderów wskazało na realizację strategii wzrostu, w tym sprzedaż nowych produktów i usług oraz ekspansję rynkową. Natomiast 19 proc. „maruderów” dąży w pierwszej kolejności do zwiększenia lojalności klientów.

Liderzy przyjmują też bardziej długofalowe i proaktywne podejście do Europejskiego Zielonego Ładu oraz stosują się do dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). 40 proc. ankietowanych w tej grupie wie, jak można uzyskać dostęp do wszystkich funduszy i zachęt finansowych przewidzianych w ramach Zielonego Ładu. W przypadku „obserwujących” odsetek ten jest o niemal połowę niższy.

Neutralność klimatyczna

Nie należy się dziwić, że menedżerowie są mocno podzieleni i mają różne podejście do ESG, skoro również na poziomie krajów i całej UE nie brak kontrowersji. Już od lat trwają dyskusje nad osiągnięciem neutralności klimatycznej. O tym, że jest ona konieczna, przekonane są wszystkie kraje. Ale już tempo i sposób realizacji tego celu budzi dużo dyskusji. Część państw członkowskich sugeruje, że cele unijne wyznaczone m.in. przez pakiet Fit for 55 są zbyt ambitne. Inne natomiast postulują zwiększenie tempa transformacji energetycznej i jeszcze większe zaostrzenie celów klimatycznych.

Polski Instytut Ekonomiczny sprawdził przewidywania ekspertów z 23 krajów UE dotyczące terminu wejścia w życie poszczególnych europejskich dyrektyw środowiskowych. Najmniejsze obawy budzi zakaz sprzedaży spalinowych samochodów osobowych przed 2035 r. – w realizację tego celu wierzy ponad 70 proc. badanych. Ale już tylko 44 proc. uważa, że Wspólnota osiągnie klimatyczną neutralność do 2050 r. Największe wątpliwości budzi kwestia realizacji celu dotyczącego udziału OZE w miksie energetycznym UE w 2030 r. Ponad połowa ekspertów uważa, że to nieosiągalny cel.

Bardziej ambitne podejście przedsiębiorstw do ESG może przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku – takie wnioski płyną z czwartej edycji badania EY, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Wyniki wpisują się w niepokojący szerszy obraz, z którego wynika, że ESG jest nadal traktowane jako obowiązek wynikający z przepisów, a nie szansa na budowę długofalowej strategii, opartej na zrównoważonych wartościach.

Biznesowe korzyści z ESG

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Przyszłość prawa w świecie transformacji biznesu – relacja z Forum Legal Transformation 2024
Biznes
Ekonomista oszacował „moc” reprezentacji na Euro 2024. Która najsilniejsza?
Biznes
System kaucyjny u bram, lobbing odpocznie. Jest trzeci wniosek operatora
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Biznes
Renasansu atomu już nic nie zatrzyma. Efekt? Wielka hossa na zapomnianym rynku
Biznes
Euro 2024 to emocje nie tylko sportowe. Spółki giełdowe wydają krocie na sponsoring