Donatory Limited, spółka zależna funduszu Abris, podpisała z Dadley Investments, spółką z grupy Life Healthcare, umowę nabycia 100 proc. akcji Scanmedu. Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Scanmed to jeden z największych prywatnych podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce, w tym m.in. drugi co do wielkości prywatny dostawca usług z zakresu opieki kardiologicznej. Działa w 42 lokalizacjach na terenie całej Polski. Spółka chce zintensyfikować rozwój w zakresie ortopedii, okulistyki, rehabilitacji i uroginekologii, a także otworzyć nowe laboratoria i oddziały chirurgiczne. Abris ma wspierać firmę w tych planach.

- Polska należy do krajów, w których nakłady inwestycyjne na opiekę zdrowotną będą wzrastały w największym tempie w całej UE. Obecnie wydatki Polaków na usługi medyczne rosną w tempie kilku procent rocznie, przy rynku medycznych produktów abonamentowych rozwijającym się w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Nowe modele zapewniania opieki medycznej, wspomagane przez technologie cyfrowe, mogą pomóc rozwiązać dzisiejsze problemy i zbudować trwały fundament pod przystępną cenowo, wysokiej jakości opiekę zdrowotną w przyszłości. Wierzymy, że Scanmed będzie wytyczał trendy w tym zakresie – komentuje Wojciech Łukawski, partner w Abris Capital Partners.

Dotychczasowe inwestycje Abrisu w sektorze ochrony zdrowia to między innymi spółka ITP, polski dostawca innowacyjnych produktów medycyny estetycznej oraz Dentotal Protect, wiodący dystrybutor stomatologicznych materiałów eksploatacyjnych i sprzętu w Rumunii.

Rozmowa z Hubertem Bojdo, prezesem Scanmedu

Jak pan ocenia zaangażowanie prywatnych firm z sektora ochrony zdrowia w walkę z pandemią?

Nie chciałbym mówić w imieniu całej branży ani kogokolwiek oceniać. Na pewno są liczne przykłady jak mocno wszyscy wspieramy system ochrony zdrowia. Pandemia poddaje go ciężkiej próbie. Jako Scanmed czujemy się częścią tego systemu, dlatego od początku pojawienia się COVID-19 angażujemy się w walkę z koronawirusem w wielu różnych formach. Nie czekaliśmy na odgórne wytyczne, tylko sami wyszliśmy z taką inicjatywą w porozumieniu z innymi przedstawicielami sektora prywatnego. W naszych szpitalach zapewniliśmy miejsca dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19, a także z rozpoznanym zakażeniem, w tym stanowiska intensywnej terapii.

Widzi pan jasne światełko w tunelu?

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Dla nas w tym trudnym dla wszystkich okresie bardzo ważne jest by nie zapominać o pacjentach z innymi chorobami niż COVID-19. Dlatego przy zapewnieniu odpowiednich środków ostrożności, tam gdzie jest to możliwe i potrzebne, kontynuujemy leczenie i diagnostykę. To jest niezwykle ważne w wielu schorzeniach i chorobach przewlekłych. Wierzę, że proces normalizacji niebawem nadejdzie za sprawą upowszechnienia szczepionek, jednak zanim to nastąpi, przed nami jeszcze wiele wyzwań. Mamy wspaniały zespół i jesteśmy przygotowani, aby stawić im czoła.

Czy wejście kapitałowe Abrisu zmienia waszą strategię?

Unikalną cechą Scanmed jest różnorodność i kompleksowość naszej oferty – jesteśmy obecni zarówno w segmencie ambulatoryjnym jak i szpitalnym, zarówno prywatnym jak i publicznym. Będąc częścią Grupy Life Healthcare mieliśmy dotychczas niepowtarzalną okazję do czerpania z doświadczenia dużego branżowego gracza, dzięki któremu rozwijaliśmy narzędzia i procesy wspierające jakość świadczonych usług medycznych takie jak monitoring kluczowych wskaźników klinicznych.
Inwestycja Abris w Scanmed to dla nas prestiżowe wyróżnienie i potwierdzenie dużego potencjału spółki, a także gwarancja dalszego stabilnego, zrównoważonego rozwoju. Pozyskanie nowego inwestora to bez wątpienia dobra wiadomość dla naszych pracowników i pacjentów. Mogę ich zapewnić że wszystkie nasze szpitale i przychodnie będą działały i rozwijały się nadal pod marką Scanmed.

Dotychczasowe inwestycje funduszu Abris w sektorze ochrony zdrowia obejmowały m.in. sektor innowacyjnych produktów medycyny estetycznej oraz stomatologicznych materiałów eksploatacyjnych i sprzętu. Fundusz poza doświadczeniem w branży dostarczy nam wsparcie w inwestycjach. Transakcja wzmocni Scanmed i pozwoli na dalszą realizację ambitnej strategii. Dziękuję Abris za zaufanie, jakie pokładają w spółce i jej zespole. Dziękuje również doradcom, w szczególności PwC i DLA Piper, bez których transakcja w tym trudnym okresie nie doszłaby do skutku.