Polskie firmy w czasach niepewności

W obliczu niepewności, jaką niesie ze sobą współczesny świat, kluczowe staje się zrozumienie, jakie wyzwania stają na drodze do wzrostu i rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Publikacja: 14.12.2023 09:00

Polskie firmy w czasach niepewności

Foto: mat. pras.

Porządek światowy ulega dynamicznym zmianom, a przedsiębiorstwa stają wobec narastającej niepewności, przyrównywanej do tej, która towarzyszyła kryzysowi i podziałowi świata w efekcie II wojny światowej. W tym świecie VUCA, gdzie czarne łabędzie, wprowadzone do języka biznesu i polityki przez Nassima Taleba, a sięgające swych początków w myśli Karla Poppera i białych kruków, nader często są spotykane, przedsiębiorstwa napotykają na siedem kluczowych wyzwań wzrostu.

Pierwszym fundamentalnym wyzwaniem jest przeżycie, co nie jest zadaniem łatwym, gdyż wiele firm zarówno rodzi się, jak i znika każdego roku. Wskaźnik śmiertelności jest najwyższy wśród najmłodszych firm. Wraz z wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo przeżycia, ale nie wyklucza to ryzyka upadku.

Chęć wzrostu wymaga pasji, odwagi, dyscypliny i zdolności do równoważenia długoterminowej wizji i wartości z krótkoterminowymi rezultatami.

Trzecim istotnym wyzwaniem wzrostu jest wybór najbardziej atrakcyjnego kierunku wzrostu, czy to poprzez penetrację rynku, dywersyfikację powiązaną, która opiera się albo o synergie produktowe, albo o synergię rynkowe, czy też dywersyfikację niepowiązaną (konglomeratową). Zarówno badania akademickie, jak i raporty wiodących firm doradczych wskazują, że ścieżka dywersyfikacji powiązanej wiąże się z najwyższym prawdopodobieństwem osiągania ponadprzeciętnych rezultatów.

Decyzja o tym, jaki sposób wzrostu jest najefektywniejszy, stanowi kluczowy element i czwarte wyzwanie wzrostu: jaki sposób wzrostu jest najbardziej efektywny w danej sytuacji rynkowej i organizacyjnej? Kiedy przejęcia mają najwięcej sensu, kiedy alianse, czy alianse kapitałowe, czy niekapitałowe, czy może w końcu wzrost organiczny? Oczywiście dla realizacji opcji wzrostu ważne jest myślenie w obu kategoriach – kierunku i sposobu. Każdy kierunek wzrostu (penetracja, dywersyfikacja) może być zrealizowany na jeden lub więcej sposobów (przejęcia, alianse, wzrost organiczny).

Optymalne znalezienie struktury finansowania opcji wzrostu to piąte wyzwanie, które wymaga dyscypliny myślenia strategicznego – w tym aspekcie rola CFO jest kluczowa: zazwyczaj odnosi się do decyzji związanych z udziałem kapitału dłużnego (kredyt, obligacje), finansowaniem ze źródeł własnych (zatrzymane zyski); pozyskaniem nowego kapitału (emisja akcji lub z funduszy PE/VC); środki z funduszy państwowych i unijnych wspierających rozwój przedsiębiorstw; crowdfounding; fundraisng.

Zarządzanie wzrostem wymaga pełnej świadomości, że przechodzenie przez kolejne etapy niesie ze sobą konieczność pokonywania kolejnych kryzysów, co warunkuje przejście na kolejny etap rozwoju. Mechanizmy przejścia między fazami wzrostu wiążą się z dostosowaniem strategii, struktury, procedur i kultury organizacyjnej.

Ostatnim, lecz nie mniej istotnym wyzwaniem jest zdolność do odnowy strategicznej. Zarządzanie innowacjami, zwłaszcza w kontekście innowacji otwartej, odwrotnej innowacji oraz współpracy z start-upami i venture builders, staje się kluczowe dla długotrwałego sukcesu.

Porządek światowy ulega dynamicznym zmianom, a przedsiębiorstwa stają wobec narastającej niepewności, przyrównywanej do tej, która towarzyszyła kryzysowi i podziałowi świata w efekcie II wojny światowej. W tym świecie VUCA, gdzie czarne łabędzie, wprowadzone do języka biznesu i polityki przez Nassima Taleba, a sięgające swych początków w myśli Karla Poppera i białych kruków, nader często są spotykane, przedsiębiorstwa napotykają na siedem kluczowych wyzwań wzrostu.

Pozostało 82% artykułu
Biznes
Diesel, benzyna, hybryda? Te samochody Polacy kupują najczęściej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biznes
Konsument jeszcze nie czuje swej siły w ESG
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły