W ubiegłym roku grupa kontrolowana przez Kulczyk Investments wypracowała ok. 2,8 mld zł przychodów wobec 2,7 rok wcześniej. Z kolei skorygowany wynik EBITDA wyniósł 222,9 mln zł i był wyższy w porównaniu do wypracowanego rok wcześniej o 32 proc. Skorygowany zysk netto wyniósł natomiast 79,2 mln, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 46 proc.

Jak tłumaczy spółka do poprawy wyników przyczynił się przede wszystkim wzrost w segmencie energetyki wiatrowej, który na poziomie EBITDA wzrósł o 57,3 mln zł. Tylko w IV kwartale zwiększył się o 12,8 mln zł. Wynikał on z rozbudowy mocy produkcyjnych oraz wysokiej wietrzności. Ubiegły rok był też pełnym rokiem funkcjonowania nowych farm uruchomionych w drugim półroczu 2014 roku – FW Gawłowice (48,3 MW) i FW Rajgród (25,3 MW). W trzecim kwartale 2015 roku spółka oddała do użytku farmę wiatrową o mocy 36,8 MW w Skurpiach, którą następnie rozbudowano – wraz z farmą w Gawłowicach – w czwartym kwartale ubiegłego roku. Moc każdej z farm powiększona została o 6,9 MW. Ponadto w grudniu 2015 roku zakończono budowę FW Mycielin o mocy 48 MW.

– W najbliższych kwartałach pozytywny wpływ na wyniki generowane przez Polenergię w segmencie wiatrowym będzie miało oddanie do użytku farmy wiatrowej w Mycielinie, która została uruchomiona w grudnia 2015 i w lutym tego roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a także pełen okres operacji farmy wiatrowej Skurpie – poinformował Zbigniew Prokopowicz, prezes Polenergii. Dodał, że spółka planuje wystawić 279 MW w pierwszej aukcji - najwięcej spośród rynkowych graczy.

Stabilnie zachowywały się wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej (w głównej mierze dzięki Elektrociepłowni Nowa Sarzyna) oraz Obrotu, Biomasy i Dystrybucji.

Na koniec ubiegłego roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, a 124 MW z kogeneracji opartej na gazie. Polenergia posiada portfel projektów w fazie rozwoju w Polsce o łącznej mocy na poziomie 690 MW, z czego projekty o łącznej mocy około 279 MW są przygotowane do udziału w pierwszej aukcji organizowanej na mocy znowelizowanej ustawy o OZE. Kolejne 411 MW ma wziąć udział w aukcjach zaplanowanych w latach 2017 – 2019.

Spółka zapowiada też uruchomienie pierwszych 600 MW w elektrowniach wiatrowych na Bałtyku do 2022 roku, a dalsze 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zmierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.

W 2016 roku grupa prognozuje 233,3 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA i 52,1 mln zł zysku netto. Jednocześnie zarząd Polenergii uznał, że istnieją przesłanki do wzrostu cen zielonych certyfikatów i produktywności, które mogą doprowadzić do realizacji skorygowanej EBITDA na poziomie 264 mln zł i skorygowanego zysku netto na poziomie 77 mln zł.

Jednocześnie w związku z opóźnieniem pierwszej aukcji na nowe moce, które skutkuje przesunięciem w czasie oczekiwanego harmonogramu nakładów na realizację nowych projektów, zarząd Polenergii rekomenduje przesunięcie wypłaty inauguracyjnej dywidendy już na 2016 r., czyli rok wcześniej niż pierwotnie deklarowano.

Zaproponuje wypłatę 0,5 zł na akcję za 2015 r. i 30 proc. - 60 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki począwszy od zarobku wypracowanego w 2016 r.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ