Recykling chemiczny pozwoli zagospodarować odpady

Rynek wiąże z tą technologią wielkie nadzieje, choć jest ona wciąż w powijakach i wymaga ogromnych wydatków. Jednak pracują nad nią m.in. Orlen, Azoty i Ciech.

Publikacja: 28.07.2023 03:00

Recykling chemiczny pozwoli zagospodarować odpady

Foto: Adobe Stock

Z perspektywy polityki klimatycznej i środowiskowej recykling to fundament gospodarki cyrkularnej. W Polsce jednak cały czas zdecydowanie najwięcej odpadów komunalnych trafia na wysypiska śmieci. Recykling jest dopiero na drugim miejscu.

Dziś przerób zapewniają przede wszystkim technologie recyklingu mechanicznego. Polegają one na mechanicznym rozdrabnianiu zużytych tworzyw do postaci regranulatu (recyklatu) nadającego się do ponownego przetworzenia, przy czym ich struktura chemiczna nie ulega zmianom. Coraz większe nadzieje wiązane są jednak z recyklingiem chemicznym, w wyniku którego powstaje surowiec o innym składzie chemicznym niż poddany recyklingowi.

Technologia przyszłości

Produkcji z wykorzystaniem recyklingu chemicznego nie prowadzi na razie żadna z dużych polskich firm. „Wdrożenie tej technologii wymaga cały czas doprecyzowania ram regulacyjnych (m.in. dyrektyw i rozporządzeń na poziomie europejskim możliwych do przeniesienia na krajowe prawodawstwo). Niezbędna jest wyspecjalizowana infrastruktura sortownicza, która pozwoliłaby zebrać i przetworzyć na surowce odpady z tworzyw sztucznych w odpowiedniej formie i jakości (taka infrastruktura jest dziś w Polsce niedostępna)” – twierdzi zespół prasowy Orlenu.

Jednak w przyszłości koncern chce być liczącym się uczestnikiem rynku recyklingu chemicznego. Technologia wpisuje się w kluczowe kompetencje grupy, gdyż w wyniku recyklingu chemicznego powstają węglowodory, które następnie też są przetwarzane na olefiny (propylen, etylen), a potem na poliolefiny (polipropylen, polietylen).

Grupa Azoty chce działać zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. – Mamy świadomość, że ograniczenie zużycia surowców, odzysk materiałów, recykling odpadów, a także opracowywanie nowych tworzyw biodegradowalnych to konieczność – mówi Monika Darnobyt, rzeczniczka Azotów.

– W odniesieniu do recyklingu chemicznego: rozpoczęliśmy w 2023 r. prace zmierzające do opracowania własnej technologii recyklingu rozumianego jako depolimeryzacja. Umożliwi on odzysk monomeru, jakim jest kaprolaktam, ze wszystkich strumieni odpadów poliamidu 6, dla których recykling mechaniczny będzie nieuzasadniony lub wręcz niemożliwy. Tym samym uzyskamy dostęp do tańszego surowca wykorzystywanego w produkcji poliamidu 6 – informuje Darnobyt.

Azoty, opierając się na dostępnych danych, podają szacunki mówiące o tym, że w latach 2024–2040 koszty recyklingu chemicznego będą niższe o około 30 proc., podczas gdy koszty recyklingu mechanicznego pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie co dziś.

Domena dużych firm

Grupa Ciech inwestuje w rozwój technologii związanych z gospodarką cyrkularną poprzez Ciech Ventures.

– Na przestrzeni ostatnich miesięcy zostaliśmy inwestorami m.in. szwajcarskiego DePoly (recykling chemiczny tworzyw sztucznych), francuskiego MagREEsource (recykling magnesów opartych na metalach ziem rzadkich) czy polskiego Ecobeana (przetwarzania odpadów z kawy na zrównoważone surowce i specjalistyczne substancje chemiczne). Technologie rozwijane przez te start-upy mogą wspierać rozwiązywanie różnych specyficznych problemów (takich jak np. globalne zanieczyszczenie plastikiem czy uzależnienie europejskiego przemysłu od dostaw metali ziem rzadkich z Chin) – mówi Szymon Smyk, prezes Ciech Ventures.

Z perspektywy polityki klimatycznej i środowiskowej recykling to fundament gospodarki cyrkularnej. W Polsce jednak cały czas zdecydowanie najwięcej odpadów komunalnych trafia na wysypiska śmieci. Recykling jest dopiero na drugim miejscu.

Dziś przerób zapewniają przede wszystkim technologie recyklingu mechanicznego. Polegają one na mechanicznym rozdrabnianiu zużytych tworzyw do postaci regranulatu (recyklatu) nadającego się do ponownego przetworzenia, przy czym ich struktura chemiczna nie ulega zmianom. Coraz większe nadzieje wiązane są jednak z recyklingiem chemicznym, w wyniku którego powstaje surowiec o innym składzie chemicznym niż poddany recyklingowi.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Sztuczna inteligencja puka do drzwi polskiego biznesu i finansów. Ile wydają firmy?
Biznes
Michał Stępniewski: Nowe technologie szansą, pod warunkiem, że wiemy co chcemy osiągnąć
Biznes
Cyfrowa rewolucja w Europie. Musimy się do niej przygotować
Biznes
Najdroższe miasta do życia. Jeden kraj zdominował pierwszą 10
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Materiał partnera
Rynek mocy do przeglądu, a elastyczność pilnie poszukiwana
Biznes
"Przerażające" wyniki badań uczciwości w firmach