Biznes apeluje do rządu: przywróćcie warunki, umożliwiające firmom inwestowanie

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do rządzących o przywrócenie warunków, które zapewnią intensyfikację działań w zakresie rozbudowy i unowocześniania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach.

Publikacja: 14.06.2023 15:32

Biznes apeluje do rządu: przywróćcie warunki, umożliwiające firmom inwestowanie

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

W obszernym apelu, skierowanym w środę do rządzących, Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe organizacje biznesowe w Polsce, tłumaczy, że kluczem do sukcesu każdej gospodarki wolnorynkowej jest intensyfikacja działań pozwalających na rozbudowę i unowocześnianie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw. Tymczasem – w jej ocenie – choć ostatnie lata przyniosły liczne zapewnienia administracji, że problematyka inwestycji w rozwój jest dostrzegana i uznawana za priorytetową, to jednocześnie wciąż prowadzone są liczne działania w sferze prawotwórczej, jak i stosowania prawa, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające rozwój przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

„Lex Tusk”. Beata Stelmach o odejściu z Rady prezydenta: „Nie godzę się na to”

Co decyduje o inwestycjach w Polsce

– Ten dysonans pozwala wysnuć domysł, iż administracja nie ma właściwego rozeznania w pragmatyce działania przedsiębiorstw i nie ma pełnego zrozumienia czynników, jakie brane są pod uwagę w procesie planowania i realizacji inwestycji. Jest to ważne szczególne w ostatnich trzech latach, gdzie na ryzyka rynkowe nałożyły się ryzyka pandemiczne oraz ryzyka związane z wojną za naszą wschodnią granicą – pisze Rada Przedsiębiorczości.

I tłumaczy, że żeby doszło do planowania, a następnie realizacji procesu rozwoju czy unowocześniania mocy produkcyjnych, muszą być spełnione dwa warunki konieczne. Pierwszym z nich jest uświadomienie sobie przez danego wytwórcę, że posiadane przez zakład moce produkcyjne nie są wystarczające do realizacji spodziewanego strumienia zamówień pod względem ilościowym lub jakościowym. Warunkiem drugim jest silne przekonanie, że okoliczności otoczenia prawno-gospodarczego w okresie przygotowania, realizacji i rozruchu inwestycji nie ulegną istotnemu pogorszeniu.

Czytaj więcej

Rafał Dutkiewicz, szef Pracodawców RP: Długa lista wyzwań przed organizacjami

Kluczowa rola prawa w procesie inwestycyjnym

– Krytyczny jest zwłaszcza drugi z wymienionych warunków. Inwestycje w sferze realnej to proces długotrwały i skomplikowany, liczony kwartałami przy działalnościach mniej skomplikowanych oraz latami przy działalnościach bardziej złożonych. W takiej więc skali czasowej analizowane są potencjalne zmiany otoczenia prawno-gospodarczego. Tymczasem rzeczywistość przynosi wciąż i wciąż zmiany, w tym zmiany bardzo głębokie, mogące zagrozić rentowności realizowanych inwestycji, a w skrajnych przypadkach zagrozić istnieniu poszczególnych firm, a nawet branż – czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości.

Zwraca ona przy tym uwagę, że propozycje różnych zmian pogarszających otoczenie prawno–gospodarcze pojawiały się praktycznie w każdym kwartale ostatnich kilku lat. Szczególnie trudne dla przedsiębiorców są przy tym ostatnie trzy lata, a brak wizji ewolucji prawa oraz stabilnej ścieżki legislacyjnej należy uznać – w jej ocenie – za jedną z głównych barier utrzymania konkurencyjności.

Rada zauważa, że niekorzystne zmiany w obszarze otoczenia prawno–gospodarczego skutkują również gwałtownym wzrostem kosztów wytwarzania dóbr i usług, w efekcie coraz trudniej jest dostarczać towary i usługi w cenie akceptowalnej dla odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym. Rada zwraca uwagę, że na to nakładają się skutki polityki monetarnej, które nie sprzyjają wytworzeniu krajowych oszczędności i inwestowaniu ich pośrednio czy bezpośrednio w przedsięwzięcia produkcyjne.

Czytaj więcej

Wojciech Kostrzewa: Najtrudniejszy jest brak stabilności prawa

Państwo konkuruje z biznesem

Na dodatek w ostatnich latach w sferę wytwarzania dóbr i usług bardzo mocno wkracza państwo, które jest trudnym, a w pewnych momentach naduprzywilejowanym konkurentem dla biznesu prywatnego.

W tej sytuacji Rada Przedsiębiorczości oczekuje przywrócenia warunków umożliwiających intensyfikację działań w zakresie rozbudowy i unowocześniania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach. W szczególności zapewnienia stabilnych warunków otoczenia prawno-gospodarczego, dokonania postępu w zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i sprawozdawczych, zaprzestania działań proinflacyjnych oraz ograniczenia ekspansji Państwa w sferę wytwarzania dóbr i usług do poziomu niezbędnego dla osiągnięcia celów bezpieczeństwa.

 Jako priorytetowe uznajemy przywrócenie mechanizmów realnego i rzetelnego konsultowania projektów prawa gospodarczego – pisze Rada.

W obszernym apelu, skierowanym w środę do rządzących, Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe organizacje biznesowe w Polsce, tłumaczy, że kluczem do sukcesu każdej gospodarki wolnorynkowej jest intensyfikacja działań pozwalających na rozbudowę i unowocześnianie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw. Tymczasem – w jej ocenie – choć ostatnie lata przyniosły liczne zapewnienia administracji, że problematyka inwestycji w rozwój jest dostrzegana i uznawana za priorytetową, to jednocześnie wciąż prowadzone są liczne działania w sferze prawotwórczej, jak i stosowania prawa, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające rozwój przedsiębiorstw.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Rekord na aukcji w Nowym Jorku. Dinozaur Apex wart dziesiątki milionów dolarów
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biznes
Operator Lidla i Kauflandu dostał zezwolenie. Polską kaucję utworzy sześć spółek
Biznes
CrowdStrike przeprasza za awarię, która uszkodziła systemy Windows. „Współpracujemy z klientami”
Biznes
Awaria Microsoftu utrudnia funkcjonowanie firmom w Polsce
Biznes
Oświadczenie majątkowe Daniela Obajtka. Tyle jest wart były prezes Orlenu