W warunkach pogarszającej się koniunktury gospodarczej i rosnących stóp procentowych wiarygodność kredytowa wielu takich spółek ucierpiała i pojawiło się widmo bankructwa.

W minionym roku w Europie zrealizowano 762 transakcje lewarowanego wykupu (LBO) firm za łącznie 336 miliardów dolarów, wynika z danych agencji Bloomberg. To najwyższa kwota od 2007 roku.

Eksperci agencji ratingowej Moody’s Investors Service (MIS) zwracają uwagę, że szczególnie na bankructwo są narażone te przejmowane przez kapitał prywatny firmy, które zostały obciążone zadłużeniem o płynnej stopie procentowej.

MIS szacuje, że aż 70 proc. firm z ratingiem śmieciowym zagrożonych jest niewypłacalnością.

To gwałtowna zmiana sytuacji. W minionych latach takim transakcjom sprzyjała łagodna polityka banków centralnych i niskie stopy procentowe.