7,2 mln gospodarstw domowych w Polsce było we wrześniu ubiegłego roku w zasięgu sieci światłowodowego dostępu do internetu do domu lub budynku (ang. FTTH/B) – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez firmę IDATE dla stowarzyszenia sektorowego FTTH Council Europe. To oznacza, że przez rok zasięg szerokopasmowych łączy w tej technologii powiększył się w naszym kraju o 1 mln i zajmujemy w Unii Europejskiej piąte miejsce, a uwzględniając Wielką Brytanię – szóste pod względem liczby domostw mogących ich używać. Więcej domów w zasięgu sieci FTTH/B mają kolejno Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy oraz Wielka Brytania.

Polska znalazła się również na piątym miejscu w Europie pod względem rozwoju tego typu infrastruktury. Lepsze wyniki w skali roku uzyskały Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Włochy, choć ten ostatni rynek i Polskę dzieliło już tylko 500 tys. adresów.

Natomiast w innym ujęciu – uwzględniającym wielkość kraju – nie wypadamy już tak dobrze. Jako że w zasięgu FTTH/B jest 47 proc. polskich gospodarstw domowych, znajdujemy się poniżej średniej unijnej wynoszącej 48 proc.

Podobnie jest z danymi o abonentach. Ze światłowodowego internetu korzystało we wrześniu ub.r. 2,7 mln gospodarstw domowych – wynika z zestawienia. To oznacza, że w ujęciu bezwzględnym zajmowaliśmy ponownie szóste miejsce na kontynencie. Natomiast jeśli uwzględnić wielkość kraju, wypadaliśmy znów słabiej. Tzw. wskaźnik wysycenia sieci wynosił 37 proc., a penetracji – 17,6 proc. (część domów w kraju, która faktycznie korzysta z takiego łącza). Ta ostatnia wielkość zapewniała Polsce 24. miejsce wśród 39 krajów Europy objętych badaniem.

Jednocześnie do zagospodarowania operatorzy budujący sieci światłowodowe i oferujący usługi mieli nadal 7,94 mln gospodarstw domowych w Polsce. To domostwa używające np. sieci telewizji kablowych, łączy miedzianych (ADSL), czy bezprzewodowego dostępu (LTE).

Nowe prognozy dla Polski mówią, że w tym roku zasięg sieci FTTH/B urośnie, ale tylko 2 proc. (100 tys.) do 7,3 mln gospodarstw domowych. Natomiast w kolejnych latach inwestycje mają znowu przyspieszyć i w 2027 r. zasięg światłowodu dla domu ma wynieść 11,5 mln.

Raport wskazuje natomiast, że operatorzy stawiają obecnie na zdobywanie abonentów wybudowanych łączy. W tym roku światłowód do domu będzie miało w Polsce 3,4 mln użytkowników, o 28 proc. więcej niż w roku ubiegłym – mówi prognoza Idate. W 2027 roku grono to ma urosnąć do 5,7 mln.

Mimo widocznych postępów pod względem wskaźnika penetracji rynku światłowodowym dostępem będziemy nadal w gronie państw o najmniejszym udziale. W br. wynieść ma on 22,5 proc., a za cztery lata 37,5 proc.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W sumie Europa jest w połowie drogi, jeśli chce podłączyć do światłowodu wszystkich mieszkańców. W perspektywie ubiegłorocznej edycji badania, w zasięgu FTTH/B było 198 mln domów na kontynencie i miały one 96 mln użytkowników. Na kraje Unii Europejskiej i Wielką Brytanię przypadło odpowiednio 108 mln i 67 mln.

Analitycy odnotowali w 2021 r. wolniejsze tempo inwestycji światłowodowych z powodu pandemii koronawirusa i towarzyszących jej lockdownów. Tym samym wcześniejsze prognozy nie zostały zrealizowane w pełni.