Marcowe ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego były pod silną presją agresji Rosji na Ukrainę. Ceny energii znacząco wzrosły na TGE, co jest naturalną konsekwencją rosnących cen gazu ziemnego w Europie, potrzebnego do produkcji prądu.

Mimo wyraźnego spadku obrotów (o 2,46 proc.) na Towarowej Giełdzie Energii odnotowano w minionym miesiącu istotny wzrost średniej miesięcznej ceny energii na rynku spot, wyraźnie też wzrosła cena energii na rynku terminowym. To zmiana w stosunku do trendu z pierwszych dwóch miesięcy tego roku podyktowana reakcją rynków na agresję Rosji na Ukrainę. Towarowa Giełda Energii poinformowała, że średnia ważona cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) ukształtowała się w marcu na poziomie 683,59 zł/MWh, co oznacza wzrost aż o 157,70 zł/MWh w porównaniu ze średnią ceną z poprzedniego miesiąca.

W pierwszych dwóch miesiącach tego roku ceny energii na rynku spot malały, sytuacja na rynkach wydawała się stabilizować mimo rosnących od początku roku cen uprawnień do emisji CO2.

Z jak wyraźnymi wzrostami mieliśmy do czynienia w marcu, pokazuje średnia cena energii na rynku RDN w całym 2021 r. Wówczas wynosiła ona „tylko” 401,17 zł/MWh, co i tak było wzrostem o 191,06 zł/MWh względem ceny z 2020 r.

Czytaj więcej

Ceny węgla, pelletu i drewna kawałkowego. Horrendalnie drogie

W marcu wzrosła również średnia cena energii zawierana z dostawą na dłuższy okres. Średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą na 2023 r. wyniosła w marcu 714,64 zł/MWh, co stanowiło wzrost o 96,34 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2022 r.

W styczniu cena kontraktu wynosiła 627,17 zł/MWh, co stanowiło wzrost o 56,26 zł/MWh w porównaniu ze średnią ceną z grudnia 2021 r. W całym 2021 roku cena kontraktu rocznego z dostawą na 2022 r. wyniosła 384,16 zł/MWh i była wyższa aż o 152,29 zł/MWh wobec ceny z notowań kontraktu z 2020 r.

Analityk Instytutu Jagiellońskiego Mateusz Pielka wyjaśnia, że ceny energii elektrycznej w marcu były poddane silnej presji wzrostowej ze względu na zawirowania wynikające z agresji Rosji na Ukrainę. – W Polsce rynek spot mierzył się ze spadkiem generacji wiatrowej średnio do 1,5 GW/h w porównaniu z 3,8 GW/h miesiąc wcześniej i pomimo zwiększonej generacji ze źródeł fotowoltaicznych na poziomie średnio 1028 GW/h nie utrzymał oczekiwanego trendu spadkowego w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Wpływ na taki stan rzeczy miało również obniżenie zdolności wytwórczych w KSE oraz mniejsza rezerwa mocy – wylicza analityk.

Jeszcze większa niepewność i wzrosty cen były widoczne na rynku gazu. Średnia cena na rynku spotowym wyniosła 703,44 zł/MWh, co oznacza wzrost aż 320,38 zł/MWh względem lutego 2022 r. Była to jednocześnie najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na rynku terminowym cena kontraktu z dostawą w 2023 r. wyniosła w marcu 2022 r. 392,90 zł/MWh, czyli o 108,62 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2022 r. W marcu ceny gazu ponownie osiągały wysokie poziomy na giełdach europejskich, co odzwierciedlało panikę i niepewność inwestorów o dostawy gazu rosyjskiego do Europy. Rosja odpowiada za 45 proc. dostaw surowca do UE. – Większość surowców takich jak gaz ziemny, ropa, oraz węgiel wzbijało się na kolejne szczyty w wyniku paniki na rynkach związanej z obawami dotyczącymi podaży surowców – kończy Pielka. Rosnąca produkcja energii z wiatru może obniżyć ceny w kolejnych tygodniach.