Drugi rok z rzędu KGHM wypłaci dywidendę ze skumulowanych zysków z lat poprzednich z uwagi na poniesioną stratę netto, spowodowaną odpisami na aktywa zagraniczne. Zarząd rekomenduje, by wypłacić po 1 zł na walor w dwóch równych ratach – w sierpniu i listopadzie.

Będzie to wypłata najniższa od szesnastu lat, w ubiegłym roku koncern wypłacił po 1,5 zł. Dla kursu z czwartkowego zamknięcia sesji stopa dywidendy wynosi 0,9 proc.

Cel finansowy

Rada nadzorcza KGHM zatwierdziła aktualizację strategii dla grupy kapitałowej na lata 2017-2021 z perspektywą do 2040 r. Głównym celem jest osiągnięcie EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) rzędu 7 mld zł w 2021 r. Grupa w latach 2017-2021 ma generować średnią marżę EBITDA rzędu ponad 20 proc.

Za lata 2015-2016 KGHM posługuje się wynikiem EBITDA skorygowanym o wartość papierowych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zagranicznych. W 2016 r. skorygowany wynik EBITDA wyniósł 4,67 mld zł, a w 2015 r. 4,71 mld zł. W 2014 r. wynik EBITDA bez korekt wyniósł 5,31 mld zł, a rok wcześniej 5,95 mld zł.

KGHM nie ujawnił konkretnego celu produkcyjnego. Obecna strategia zakłada stabilną produkcję średnioroczną z aktywów krajowych i zagranicznych. W poprzedniej, przyjętej w styczniu 2015 r. strategii, zarząd zakładał, że grupa do 2020 będzie produkować 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej (miedź plus „przeliczone” na nią metale towarzyszące).

W latach 2017-2021 wartość nakładów na inwestycje – w tym kapitałowe – ma wynieść 15 mld zł. Wskaźnik długu netto do skorygowanego EBITDA ma się utrzymywać poniżej x2, z perspektywą osiągnięcia poziomu optymalnego poniżej x1.

Rozwój Sierra Gorda

Dla kopalni Sierra Gorda założono zwiększenie średniorocznie produkcji miedzi w latach 2017-2021 do około 70 tys. ton (dla 55 proc. udziałów KGHM w joint-venture). Kiedy uruchamiano kopalnię, w I fazie zakładano produkcję miedzi rzędu 110 tys. ton rocznie (60,5 tys. przypadające na KGHM), a po rozbudowie zakładu w ciągu kilku lat w ramach II fazy podwojenie produkcji. M.in. z powodu spadku notowań metali i kłopotów z przerobem molibdenu II faza nie jest zakładana (jej budowa miała być finansowana z wpływów z fazy I).

Strategia nie określa poziomu molibdenu, jaki Sierra Gorda miałaby dostarczać (założenia przy budowie kopalni mówiły o 50 mln funtów w fazie I).

Strategia nie przewiduje wycofania się z inwestycji zagranicznych. KGHM ma być gotowy do opłacalnego rozwijania już działających kopalni, jak i przygotować plany dla projektów przyszłościowych (Victoria, Afton Ajax, przerób rudy tlenkowej w Sierra Gorda).

W Polsce KGHM będzie nie rezygnuje z projektów poszukiwawczo-rozpoznawczych, w tym soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ