Podczas gdy na świecie prezesi firm za główne ryzyko dla uważają najczęściej zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa (85 proc.), to w Polsce na czoło tej listy ryzyk wysuwają się regulacje podatkowe. Są one powodem do niepokoju aż dla dziewięciu na dziesięciu szefów polskich firm – wynika z najnowszego badania CEO Survey firmy PwC, które na początku tego roku objęło ponad 5 tys. top menedżerów w stu krajach, w tym 49 w Polsce.

Polscy prezesi niepokoją się nie tylko zwiększającymi koszty firm regulacjami podatkowymi, na drugim miejscu wśród największych czynników ryzyka w najbliższych 12 miesiącach znalazł się (podobnie jak na całym świecie) niepewny wzrost gospodarczy. Bardziej oswojona już dzisiaj pandemia została teraz uznana za trzecie co do ważności zagrożenie.

Ryzyko związane z niepewnością wzrostu gospodarczego widać również w przewidywaniach szefów firm dotyczących rozwoju ich biznesów i globalnej gospodarki. Tradycyjnie, zarówno w Polsce, jak i na świecie, prezesi lepiej oceniają perspektywy swoich przedsiębiorstw niż całej gospodarki, choć u nas te globalne przewidywania są bardziej pesymistyczne. Tylko nieco ponad połowa polskich top menedżerów liczy w najbliższych miesiącach na wzrost na świecie, podczas gdy wśród ogółu badanych 76 proc. przewiduje odbicie gospodarcze.

Dużo lepiej polscy prezesi oceniają perspektywy swoich firm- 76 proc. spodziewa się wzrostu przychodów w perspektywie 12 miesięcy. - To oznacza, że mimo zmienionych i nadal trudnych warunków polskie firmy znalazły sposób na rozwój biznesu, czego potwierdzeniem jest chociażby w części firm przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej czy znakomite wyniki eksportu- mówi Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

Wzrost przychodów powinien przełożyć się na większe zyski, bo w najbliższych 12 miesiącach szefowie – zarówno wszyscy badani na świecie (77 proc.), jak i prezesi w Polsce (69 proc.) zamierzają skupić się na szukaniu efektywności operacyjnej.

Na efektywności- przede wszystkim kosztowej – polscy szefowie będą się też koncentrować w swoich inwestycjach w najbliższych trzech latach. Aż dla 82 proc. z nich efektywność kosztowa będzie priorytetem przy zwiększaniu inwestycji. Transformacja cyfrowa znalazła się na drugim miejscu (73 proc.) wskazań, choć to ona będzie głównym celem inwestycyjnym ogółu badanych top menedżerów (83 proc.).