Roche podjął 4 listopada decyzję o rozstaniu kapitałowym z Novartis. Nadzwyczajne WZA zwołano dla zatwierdzenia wszystkich spraw związanych z planem rozstania się dwóch firm farmaceutycznych z Bazylei, związanych ze sobą od 20 lat. 100 proc. uczestników zaakceptowało okresowe sprawozdania finansowe na dzień 31 października, po audycie, większość 99,85 proc. zgodziła się na likwidację 53,3 mln odkupionych akcji w cenie nominalnej 1 franka.

Novartis zgodziła się wcześniej sprzedać firmie Roche te 53,3 mln akcji na okaziciela w ciągu 20 dni pracy giełdy do 2 listopada. Decyzja WZA pozwoliła dotrzymać wymogów ustawy od odkupieniu akcji, zamknięcie tej operacji nastąpi na początku grudnia. Odkupienie akcji zależało od zgody akcjonariuszy na obniżenie kapitału firmy kupującej poprzez anulowanie odkupionych walorów i od zatwierdzenia okresowych sprawozdań finansowych przygotowanych w tym celu.

- Obecne decyzje nadzwyczajnego WZA są w najlepszym interesie ekonomicznym i strategicznym Roche. W ich wyniku będziemy w jeszcze lepszej sytuacji do wnoszenia wkładu w zdrowie ludzi na świecie — oświadczył przewodniczący rady nadzorczej Roche, Christoph Franz. Wcześniej w listopadzie powiedział, że odkupienie akcji zapewni firmie większą elastyczność, bo Roche będzie mógł realizować swe plany bez konieczności zatwierdzania ich przez Novartis.

Powiązania inwestycyjne obu grupy zaczęły się w 2001 r., kiedy szwajcarski inwestor Martin Ebner, znany z tego, że doprowadził do powstania giganta bankowego UBS, zaoferował swe udziały w Roche rywalowi „przez ulicę” w Bazylei, sfrustrowany, że odrzucono jego propozycję — pisze Reuter.