Z zawirowaniami związanymi z pandemią polskie przedsiębiorstwa radzą sobie lepiej niż większość firm na świecie – wynika z raportu “State of Small Business” opublikowanego przez Facebooka. 92 proc. ankietowanych firm zadeklarowało, że nadal prowadzi działalność. To wyraźnie więcej niż średnia światowa wynosząca 82 proc, a także o 8 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu z lutego, w szczycie obostrzeń pandemicznych. Polskie przedsiębiorstwa również rzadziej decydowały się na redukcję zatrudnienia w związku z pandemią - zadeklarowało to 19 proc., podczas gdy średnia światowa to aż 36 proc.

Choć dane wskazują na poprawę sytuacji to jednocześnie widać w nich rosnące zmęczenie pandemią i niepewność odnośnie do przyszłości. 29 proc. polskich przedsiębiorców zaobserwowało zwiększenie obrotów (wzrost o 12 pkt. proc. w stosunku do lutego), 23 proc. (wzrost o 10 pkt. proc.) spodziewa się problemów z płynnością finansową, a 44 proc. obawia się o popyt na towary i usługi w nadchodzącym okresie – to wzrost o 8 pkt. proc. Ogółem w Polsce 52 proc. pytanych ma pewność, że ich firma przetrwa kolejne 12 miesięcy. To nieco więcej niż średnia światowa wynosząca 48 proc.

- Już do 88 proc. wzrósł odsetek małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujące narzędzia cyfrowe do reklamy, sprzedaży, kontaktu z klientami, a także analizy swoich wyników czy nawet rekrutowania pracowników – mówi Robert Bednarski, dyrektor na region Europy Środkowo-Wschodniej w Facebooku. - Firmy wykorzystujące do sprzedaży narzędzia cyfrowe lepiej radzą sobie w czasie pandemii, dlatego nie dziwi, że 53 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że ich ucyfrowienie nie zmieni się po zakończeniu pandemii i ustaniu obostrzeń – dodaje.

W Polsce 36 proc. ankietowanych firm zadeklarowało, że co najmniej 1/4 sprzedaży zawdzięczają narzędziom cyfrowym. To mniej niż średnia światowa, która w ostatnim badaniu wynosi 46 proc.