Tegoroczny sezon grzybowy rozpoczął się tragedią - dwóch chłopców z Afganistanu zmarło po zatruciu grzybami w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku. Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega grzybiarzy, by zachowali szczególną ostrożność podczas zbiorów i upewnili się, czy aby na pewno ich leśne zdobycze nie są śmiertelnie niebezpieczne.

Jak to zrobić? GIS proponuje bezpłatną pomoc ekspertów w całym kraju. Wyszkoleni grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów pełnią dyżury w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, po uzyskaniu uprawnienia w drodze decyzji administracyjnej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W niektórych regionach Polski, gdzie wysyp grzybów jest największy, pełnione są dyżury dodatkowe.

Warto sprawdzić w najbliższej stacji sanepidu, czy i w jakich godzinach dana placówka udziela porad. Z pomocy można skorzystać na miejscu, jak również poradzić się telefonicznie. Grzyboznawcy ocenią zarówno świeże, jak i suszone grzyby, z kolei klasyfikatorzy grzybów - wyłącznie świeże - pisze Business Insider Polska.