Zgodnie z danymi przed audytem w 2009 r. zysk netto grupy PGE wyniósł 4,2 mld zł i był o 58 proc. wyższy niż ten z 2008 r. Szacunek skonsolidowanych przychodów grupy PGE ze sprzedaży w 2009 r. wyniósł 21,6 mld zł (wzrost o 11 proc.). Wartość EBITDA zwiększyła się o 38 proc., do 8,1 mld zł.

Wczoraj na zamknięciu akcje PGE kosztowały 22,33 zł, po wzroście o 1,18 proc.