Kryzys w kopalniach odczują też ich kooperanci, ale ci szukają sposobu na poprawę swojej sytuacji. I dla producentów urządzeń górniczych rok 2013 wcale nie będzie aż tak zły.

– Choć rynek inwestycji górniczych w Polsce skurczy się w tym roku o ok. 15 proc. w porównaniu z rokiem 2012, to sytuacja ta nie musi się liniowo przełożyć na wyniki producentów maszyn górniczych, bo zarówno Kopex, jak i Famur są otwarte na eksport i sprzedażą zagraniczną będą prawdopodobnie chciały sobie kompensować trudniejszą sytuację w kraju – mówi „Rz" Krzysztof Zarychta, analityk DM BDM. – Otwarte pozostaje jednak, ze względu na presje na ograniczenie inwestycji górniczych również za granicą, pytanie o skuteczność tych działań – dodaje. Ale jego zdaniem wyniki obu firm będą nie najgorsze. DM BDM prognozuje, że Famur miał w 2012 r. 1,5 mld zł przychodów i 305 mln zł zysku netto, a w tym roku będzie to 1,26 mld zł przychodów i 206 mln zł zysku netto. Z kolei Kopex mógł mieć w 2012 r. 1,92 mld zł przychodów i 85 mln zł zysku netto, a w tym może mieć 2,02 mld zł przychodów i 141 mln zł zysku netto.

Udział eksportu w sprzedaży Famuru to ok. 30 proc., a w Kopeksie ok. 40 proc. (w Polsce Kopex ma ok. 50 proc. rynku, Famur – ok. 38 proc.). – W 2013 r. najważniejszy dla producentów maszyn będzie dalszy wzrost sprzedaży eksportowej. Już w roku 2012 Famur zwiększył sprzedaż zagraniczną, której wartość po trzech kwartałach przekroczyła 362 mln zł – podkreśla Ireneusz Tomecki, wiceprezes Famuru.