Wynik Deutsche Telekom jest niespodzianką dla rynku. Analitycy spodziewali się, że koncern osiągnie w ostatnim kwartale 2008 r. 763 mln euro zysku. Jak wytłumaczyła firma, strata wynika ze skorygowania wartości posiadanych udziałów w spółce Hellenic Telecom. Na wynik wpłynęły także wydatki związane z redukcją zatrudnienia, które wyniosły 600 mln euro.

Wyniki finansowe podała także w piątek należąca do Deutsche Telekom Polska Telefonia Cyfrowa. Operator sieci Era miał w IV kw. 2008 r. 2 mld zł przychodów (wzrost o 5 proc. w stosunku do 1,9 mld zł w takim samym okresie 2007 r.). Łączne przychody PTC w 2008 r. wyniosły 7,92 mld zł, co oznacza 6,7-proc. wzrost w porównaniu z 2007 r. (7,42 mld zł). Jak poinformowała PTC, w IV kw. sieć Era miała 13,2 mln abonentów, czyli o 2,1 proc. więcej niż przed rokiem. To nie wystarczyło do wyprzedzenia konkurencji.

Liderem rynku GSM pod względem liczby klientów po IV kw. jest Polkomtel (operator sieci Plus), który ma 14,4 mln klientów. Drugie miejsce zajmuje PTK Centertel (sieć Orange) z 14,2 mln klientów. PTC pochwaliła się jednak wyraźnym, 17-proc. wzrostem udziału klientów abonamentowych. W IV kw. 2007 r. było ich 6,3 mln. Jednocześnie o 8,5 proc. spadła liczba klientów tzw. pre-paid, czyli korzystających z telefonów na kartę. Mimo to wciąż stanowią oni większość (6,9 mln osób) abonentów PTC. Średni przychód PTC z jednego użytkownika wyniósł w 2008 r. 50 zł (wzrost o 4,2 proc.).