Porozumienie zostało zawarte pomiędzy dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, burmistrzem Bierunia i prezesem Kompani Węglowej.

– Zakres pracy powołanego Zespołu będzie obejmował między innymi zagadnienia związane z: analizą skutków dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, realizacją naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych oraz oceną podejmowanych działań profilaktycznych – poinformowała Jolanta Talarczyk, rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego.

– Mamy już dziewięć podobnych zespołów w innych gminach - dodaje Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii Węglowej.