Na szefa górniczej Solidarności zagłosowało 157 z 169 delegatów biorących udział w głosowaniu.

– Dziękuję za zaufanie i dziękuję także tym delegatom, którzy na mnie nie głosowali,

bo to zmobilizuje mnie do jeszcze cięższej pracy – powiedział Kolorz po ogłoszeniu wyników głosowania.

Kolorz wstąpił do Solidarności w nieistniejącej już kopalni Rymer w 1988 r. W związkowej kadencji 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki. Od 2003 r. przewodniczym górniczej Solidarności. Członek Komisji Krajowej w kadencji 2004-2006 i w obecnej. Jeden z najbardziej aktywnych liderów górniczych związków zawodowych.

Kolorz ma 45 lat, żonę Ewę i troje dzieci. Interesuje się sportem i muzyką rockową. W latach osiemdziesiątych był regularnym uczestnikiem Festiwali Muzyki Rockowej w Jarocinie.