Jak podał Urząd, Instalexport i Chemobudowa-Kraków świadczą usługi w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych z budynkami mieszkalnymi, obiektami administracyjnymi, usługowymi i sportowymi. W wyniku koncentracji dojdzie do przejęcia przez Instalexport kontroli nad Chemobudową, którą obecnie sprawuje Skarb Państwa.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że przejęcie przez Instalexport kontroli nad należącą obecnie do Skarbu Państwa Chemobudową nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji - poinformował UOKiK.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.