Przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców z Rady Dialogu Społecznego, czyli Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i OPZZ, wspólnie zaapelowali do obywateli o aktywną postawę wyborczą.

– 1 maja minęło 15 lat naszego członkostwa w Unii – bilans jest ze wszech miar pozytywny. W 2004 r. produkt krajowy brutto per capita to zaledwie połowa średniej unijnej, w 2018 r. osiągnął 70 proc. i dalej rośnie. Przy istotnym wsparciu środków unijnych systematycznie zmniejszamy dystans do bogatszych państw Europy Zachodniej – bilans netto to ponad 100 mld euro, więcej niż roczny budżet Polski – tłumaczą. I apelują, by ich członkowie poszli na wybory i oddali swój głos za dalszym rozwojem Polski w UE. – Nie dajmy innym decydować za nas – sami wybierzmy naszą przyszłość w Europie! – przekonują.

„Rzeczpospolita" zapytała organizacje przedsiębiorców o ich oczekiwania wobec przyszłych polskich europosłów i najważniejsze zadania, jakie przed nimi stawiają. Lista jest długa. Wiele postulatów powtarza się w oczekiwaniach wszystkich organizacji przedsiębiorców.

– Generalnie nowi europarlamentarzyści powinni dbać, aby zasady w UE były jednakowe we wszystkich krajach i tak samo przestrzegane. UE powinna mówić jednym głosem, a nieporozumienia na arenie krajowej nie powinny być przenoszone na sprawy europejskie – przekonują przedsiębiorcy z BCC. Ich zdaniem w nowej kadencji PE nasi europosłowie powinni przede wszystkim działać na rzecz przywrócenia zaufania do Polski w strukturach UE oraz dalszej integracji naszego kraju z Unią.

Z badania, które BCC przeprowadziło wśród swoich członków, wynika, że oczekuje tego ponad 4/5 z nich. Działań na rzecz ochrony zasad praworządności krajów UE chce 7 na 10 z nich, a racjonalnego budżetu UE na lata 2021–2027 – ponad 2/3. Wśród ważnych zadań dla europosłów wymienili też pilne działania inwestycyjne w obszarze energetyki, w tym promowanie alternatywnych źródeł energii, działania antysmogowe oraz zapobieganie terroryzmowi i cyberatakom.

– Chcemy, by przedstawiciele Polski potrafili szukać porozumień i kompromisów, nie zawężając się jedynie do eksponowania narodowych i państwowych odrębności. By razem z innymi członkami Parlamentu Europejskiego z sukcesem dbali o rozwój europejskiej wspólnoty, pomyślność biznesu i obywateli – mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP. Wśród zadań dla europosłów wymienia zabieganie o rzeczywistą swobodę przepływu towarów i świadczenia usług na wspólnym rynku oraz ułatwienie przemieszczania się pracowników w ramach wspólnego rynku. Apeluje też o więcej wolności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan mówi m.in. o wzmocnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnieniu swobody świadczenia usług z udziałem własnych pracowników.

Długą listę postulatów ma Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. – Zniesienie obostrzeń dla polskich firm logistycznych i polskich kierowców, przyjęcie sztywnych regulacji ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami sprzedawania różnej jakości produktów pod tą sama marką w różnych państwach UE, wprowadzenie jednej unijnej zasady o obowiązku podatku CIT w miejscu wytworzenia dochodu, podpisanie umowy wolnocłowej z Wielką Brytanią na wypadek brexitu – wylicza Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Z kolei Federacja Przedsiębiorców Polskich oczekuje intensywniejszego i częstszego kontaktu deputowanych PE z organizacjami przedsiębiorców. – Powinni wsłuchiwać się w postulaty polskich przedsiębiorców i skutecznie zabiegać o ich realizację na polu unijnym – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.