Zgodnie z uchwałą powołana zostanie jednoosobowa spółka województwa małopolskiego o kapitale zakładowym 330 tys. zł, w której województwo obejmie wszystkie udziały po ich wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. zł. Środki finansowe na realizację tego zadania będą pochodzić z tegorocznego budżetu. W kolejnych latach planowane jest dokapitalizowanie tego podmiotu.

Spółka ma zostać utworzona z końcem tego roku, a działalność rozpocznie od 1 stycznia 2014 r. Zakłada się, że pierwsze przewozy spółka zacznie realizować od grudnia przyszłego roku.

"Koleje Małopolskie, zbudowane na zdrowym korzeniu od podstaw, dają szansę na wprowadzenie nowych rozwiązań, na ewolucyjną zmianę w kolejach w Małopolsce" - ocenił podczas sesji sejmiku wicemarszałek województwa Roman Ciepiela.

Jak przypomniał, województwo do 2006 roku jest zobowiązane do organizowania kolejowych przewozów pasażerskich w regionie, na które co roku przeznacza znaczące środki ze swojego budżetu. Dotacja ta wzrosła przez lata od 30 mln zł do 92 mln zł w roku ubiegłym. W tym roku i przyszłym przeznaczono na ten cel po 75 mln zł.

"W tym samym czasie nie zmieniło się nic w ilości połączeń realizowanych przez Przewozy Regionalne, a kwoty na utrzymanie rosną" - zaznaczył Ciepiela.

Według niego Małopolska powstrzymywała się z powołaniem własnego przewoźnika kolejowego, licząc na poprawę sytuacji spółki Przewozy Regionalne. Przewoźnik ten - przyznał Ciepiela - "ma tak słabą kondycję, jest obarczony długiem strukturalnym sięgającym 1 mld zł, że jej przyszłość jest trudna do przewidzenia".

Wicemarszałek przypomniał, że swoje spółki kolejowe posiada już szereg województw: mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie, a w kilku innych trwają prace nad ich powołaniem.

Wyjaśnił, że samorządowa spółka kolejowa zajmie się na początek wykonywaniem przewozów pasażerskich na zmodernizowanych liniach, włączanych do powstającej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pierwszą z nich będzie połączenie pomiędzy Wieliczką i Krakowem, które po przeprowadzeniu modernizacji torów zostanie przedłużone do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Kolejne połączenia przewidziane dla Kolei Małopolskiej to relacje: Tarnów-Kraków-Trzebinia oraz Skawina-Kraków-Miechów lub Podbory Skawińskie-Kraków-Sędziszów. Wybór tej ostatniej trasy będzie zależał od tego, czy zostanie wybudowany łącznik kolejowy na krakowskich Krzemionkach.

Przewoźnik będzie korzystał z nowoczesnego taboru sukcesywnie kupowanego przez samorząd Małopolski. W październiku władze województwa podpisały umowę z bydgoską firmą Pesa, która w latach 2014-2015 dostarczy 10 elektrycznych pociągów do obsługi linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej za 132,1 mln zł. We wcześniejszych latach województwo małopolskie kupiło 15 nowych pociągów w sumie za ponad 166 mln zł.

Kolejne zakupy taboru planowane są ze środków unijnych w nowym regionalnym programie operacyjnym na lata 2014-2020.