Marszałek województwa Marek Sowa i wicemarszałek Roman Ciepiela podpisali akt notarialny powołujący jednoosobową spółkę województwa małopolskiego z kapitałem zakładowym 330 tys. zł.

"W świetle zdarzeń z ostatnich lat uznaliśmy, a sejmik województwa małopolskiego podzielił ten pogląd, że najlepszym rozwiązaniem będzie posiadanie własnej spółki przewozowej, która będzie gotowa do świadczenia usług na terenie Małopolski" - mówił marszałek Sowa.

"Chcielibyśmy, aby od nowego rozkładu, który będzie wprowadzony w grudniu 2014 r., pierwsze linie były już obsługiwane przez naszą spółkę. Chcemy stopniowo zwiększać potencjał tego podmiotu, ale z drugiej strony ważne jest, by zachować bezpieczeństwo przewozów pasażerskich. Dzisiaj mamy poczucie, że spółka Przewozy Regionalne takiej gwarancji nam nie daje" - dodał Sowa.

Jak podkreślił wicemarszałek Ciepiela, powołanie spółki samorządowej sprawi, iż władze województwa będą "mieć realny wpływ na jakość i zakres przewozów w transporcie publicznym, w tym w transporcie kolejowym".

W pierwszych miesiącach działalności nowa spółka ma uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, licencje i certyfikaty na realizację przewozów kolejowych.

Pierwszą linią kolejową obsługiwaną przez Koleje Małopolskie będzie połączenie między Wieliczką a Krakowem, które po modernizacji torów zostanie przedłużone do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Kolejne połączenia to relacje: Tarnów - Kraków - Trzebinia, a docelowo Tarnów - Kraków - Trzebinia - Oświęcim, oraz Skawina - Kraków - Miechów lub Podbory Skawińskie - Kraków - Sędziszów. Wybór tej ostatniej trasy będzie zależał od tego, czy powstanie łącznik kolejowy na krakowskich Krzemionkach.

Spółka początkowo ma dysponować 14 pociągami. Do końca 2015 r. tabor Kolei Małopolskich powinien liczyć 30 pociągów, a docelowo 50 - tyle według szacunków będzie potrzebowała do wykonywania wszystkich połączeń.

"Chcemy doprowadzić do zintegrowania komunikacji kolejowej i autobusowej. Temu ma służyć plan transportu publicznego, który jest obecnie konsultowany, a w styczniu lub w lutym zostanie przedstawiony sejmikowi" - mówił Ciepiela.

Województwo od 2004 roku jest zobowiązane do organizowania kolejowych przewozów pasażerskich w regionie, na które co roku przeznacza znaczące środki ze swojego budżetu. W tym roku i przyszłym przeznaczono na ten cel po 75,5 mln zł.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Po rozpoczęciu świadczenia usług przewozowych przez nową, samorządową spółkę dotacja ta będzie dzielona między Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne.

Zatrudnienie w Kolejach Małopolskich może znaleźć kilkaset osób. "Pracownicy Przewozów Regionalnych w pierwszej kolejności będą otrzymywali oferty pracy w naszej spółce" - zapewnił marszałek Sowa. Podkreślił, że spółka będzie przejmowała usługi przewozowe od innych podmiotów stopniowo. Ponieważ firma została powołana niemal z rocznym wyprzedzeniem i będzie dysponowała własnym taborem, to nie będzie miała takich kłopotów, jakie miały na początku swojej działalności Koleje Śląskie - podkreślił.

Koleje Małopolskie to szósta w Polsce spółka powołana przez samorząd województwa do świadczenia przewozów kolejowych. Swoje spółki mają już województwa: mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie, a w kilku innych trwają prace nad ich powołaniem.