Przychody  z zagranicy stanowiły w ubiegłym roku 22 proc. przychodów ogółem. W 2013 r. grupa uruchomiła sprzedaż w Czechach i zapowiada że  wkrótce wkroczy na nowy rynek – Słowację.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, sprzedaż przez nowy sklep internetowy Oponeo.sk ruszy już w maju – mówi, cytowany w komunikacie spółki, Dariusz Topolewski.

Celem grupy na rok 2014 jest uruchomienie sprzedaży także w Belgii oraz rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, na których grupa już funkcjonuje, czyli w Niemczech, Holandii, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Turcji i Czechach.

- Ponadto swoje działania koncentrować będziemy na dalszym umacnianiu rozpoznawalności marki w Polsce m.in. poprzez poszerzanie zakresu usług, w szczególności usługi zakupu opon wraz z montażem,

z której w 2013 roku skorzystało już 20 tys. klientów, a ilość zamówień z dostawą opon do serwisu wzrosła o 20 proc. w stosunku do roku 2012 – wskazuje spółka. Podkreśla zarazem, że gdy w 2013 r.  branża oponiarska odnotowywała dwucyfrowe spadki we wszystkich segmentach, Oponeo.pl zrealizowało o blisko 30 proc. więcej zamówień.  - Sprzedaż opon, których udział w strukturze sprzedaży firmy jest największy i wynosi 97 proc, wzrosła o 26 proc. osiągając przychód na poziomie 243,8 mln zł. Natomiast sprzedaż felg, które generują największą marżę brutto, wzrosła o 29 proc. - do sumy 8,4 mln zł – wskazuje spółka.

Skonsolidowane przychody spółki w 2013 r. wzrosły o 25 proc. wobec 2012 r. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł  11,5 mln zł, co stanowi wzrost o 61 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie grupa wypracowała 4,2 mln zł zysku operacyjnego i 3,4 mln zł zysku netto.