W ostatnich stu dniach zależny Duon Sprzedaż (wcześniej AMB Energia) pozyskał umowy sprzedaży energii elektrycznej opiewające na ponad 100 GWh. Grupa Duon przejęła ten podmiot w listopadzie ubiegłego roku.

- Pierwsze 100 dni utwierdziły nas w słuszności decyzji o przejęciu AMB Energia i okres ten należy ocenić jako sukces. Transakcje sfinalizowaliśmy po okresie szczytu kontraktacyjnego przypadającego na okres wrzesień - listopad, dlatego tym bardziej cieszą nas wyniki osiągnięte przez naszych sprzedawców – twierdzi Krzysztof Noga, prezes Duon Marketing and Trading.

W tym miesiącu doradcy energetyczni Duon Sprzedaż zaczęli też oferować gaz ziemny dla odbiorców biznesowych. Zarówno prąd, jak i błękitne paliwo, sprzedawane są z wykorzystaniem sieci podmiotów trzecich. Spółka przekonuje, że sprzedaż gazu ma ułatwiać również pozyskiwanie klientów na energię elektryczną.

Jakie konkretnie wyniki finansowe osiągnęła Grupa Duon w 2014 r. rynek dowie się 17 marca przed sesją giełdową. Wówczas spółka opublikuje raport roczny.

Grupa Duon za AMB Energię zapłaciła 32 mln zł. Sprzedawcą jest Navitas CEE Investments z Cypru. Połowę należnej kwoty otrzymał w gotówce, a resztę w akcjach Grupy Duon. AMB Energia zbudowała największą w Polsce sieć sprzedaży energii do przedsiębiorstw oferowanej na zasadzie TPA, czyli z wykorzystaniem infrastruktury należącej do stron trzecich. Pozyskując klientów na rzecz dużych grup energetycznych, zakontraktowała sprzedaż około 2 TWh prądu do 23 tys. odbiorców biznesowych.