Zdaniem prezesa URE firma w kalkulacji taryfy na 2015 r. uwzględniła wyższe niż uzasadnione koszty zakupu energii na potrzeby klientów indywidualnych oraz ceny, po której jest dokonywany zakup prądu wytworzonego w odnawialnych źródłach energii.

Z naszych informacji wynika, że Energa prosiła o kilkuprocentową podwyżkę na ten rok. Pisaliśmy o tym na początku stycznia.

URE nie podaje wysokości podwyżki, o którą wnioskowała gdańska spółka, ani stawki zaproponowanej przez regulatora. Nie wiadomo również na razie, jaki będzie kolejny krok Energi, która jeszcze niedawno zapewniała, że chce polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

Do czasu zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej" nie otrzymaliśmy informacji ze spółki. Może ona albo zaakceptować wskazany przez prezesa URE poziom cen, albo pójść do sądu.