To 17-kilometrowy odcinek tej trasy: w przetargu na jej budowę w piątek otwarto oferty firm ubiegających się o kontrakt. Najniższą cenę zaproponowało konsorcjom z Budimexem jako liderem oraz hiszpańskim partnerem Ferrovial Agroman – 188,5 mln złotych. To ono najprawdopodobniej podpisze umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestorem. Najdrożej wyceniło przedsięwzięcie konsorcjum firm Berger Bau, proponując 229,8 mln zł.

Wykonawca kontraktu, prócz budowy wschodniej jezdni S3, będzie musiał jeszcze wybudować drogi zbiorcze i serwisowe, przebudować drogi poprzeczne, zbudować system odwodnienia. Kontrakt będzie zakładał również budowę dwóch węzłów: Niedoradz oraz Nowa Sól Zachód. Powstanie także obwód utrzymania trasy, urządzenia ochrony środowiska, przepusty drogowe oraz obiekty inżynierskie. Na istniejącej jezdni S3 zostanie ponadto wymieniana wierzchnia warstwa asfaltu (ścieralna).

S3 to fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. S3 poprowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju do granicy z Czechami. Za pośrednictwem linii promowych zapewni najkrótsze bezpośrednie połączenie południowej Skandynawii z północnymi Czechami (rejon Hradec Kralovych i Pardubic) oraz Pragą.

W kwietniu zaczęły się prace na innym odcinku tej trasy: Konsorcjum firm Strabag oraz Strabag Infrastruktura Południe zaczął budowę 14-kilometrowego odcinka S3 pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą. Ma być gotowy w 22 miesiące, odliczając trwające od połowy grudnia do połowy marca okresy zimowe. W ramach kontraktu Strabag wybuduje trasę, a ponadto wykona remont istniejącej drogi dostosowując ją do ruchu jednokierunkowego. Rozebrany zostanie istniejący most przez Odrę, za to powstaną dwa nowe mosty w Cigacicach. w planach jest także budowa 10 mostów i wiaduktów, przebudowa dróg zbiorczych i serwisowych wraz z systemem odwodnienia.