Jak podał GetBack w komunikacie sprawa dotyczy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi m.in. o wprowadzanie konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji wyemitowanych przez spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w wyemitowane obligacje , jak również rozpowszechniania nieprawdziwych informacji co do sytuacji finansowej spółki oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji lub co do dostępności czasowej oferowanych instrumentów, w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu.

GetBack poinformował, że będzie brał czynny udział w postępowaniu.