W Wielkiej Brytanii do obiegu wchodzi nowy banknot o nominale 20 funtów z Wiliamem Turnerem. Oznacza to, że powoli wycofywany będzie dotychczasowy z Adamem Smithem. Powolna wymiana dotyczyć będzie miliardów środków płatniczych dostępnych w obiegu. Interesujące jest to, co będzie działo się z dotychczasowymi banknotami.

Nowy banknot 20 funtów. Bank Anglii chwali się, że „najlepiej zabezpieczony"

Wycofane z obiegu ma zostać, jak informuje BBC, około 2 miliardów banknotów. Będą one powoli zastępowane nowymi – stare papierowe banknoty nie będą ponownie wprowadzane do obiegu przez banki, tylko przekazywane do centrów sortujących gotówkę. Tam stare dwudziestofuntówki będą pakowane w paczki o wartości 50 tysięcy funtów (po 2,5 tys. banknotów). Następnie zostaną przekazane do Banku Anglii, który zajmie się ich zniszczeniem. Stare banknoty zostaną poddane temu samemu procesowi co resztki żywności – kompostowaniu. Dzięki temu będą mogły zostać wykorzystane jako nawóz. Dawniej wycofywane z obiegu banknoty też były wykorzystywane pożytecznie, acz w sposób sprzyjający emisji dwutlenku węgla – używano ich jako paliwa do ogrzewania budynku Banku Anglii.

Proces wycofywania banknotów będzie praktycznie nieodczuwalny dla ludności. Dotychczasowe środki płatnicze będą zastępowane stopniowo nowymi i dopiero w momencie, w którym zastąpione zostanie odpowiednio dużo banknotów Bank Anglii poinformuje o terminie utraty ważności starych dwudziestofuntówek.

Więcej problemów z wymianą mają banki i operatorzy bankomatów. Nowe banknoty są mniejsze niż dotychczasowe, co oznacza konieczność wymiany lub zmiany konfiguracji kaset na pieniądze w urządzeniach wydających i przyjmujących gotówkę.