W listopadzie zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,2 mld zł i był o 10 proc. niższy niż rok temu – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Wynik odsetkowy sięgnął 3,61 mld zł, o 12,1 proc. mniej niż rok temu. W przeliczeniu na dzień kalendarzowy rezultat ten podobny jak w październiku, ale po cięciu stóp nie widać jeszcze odbicia rezultatu z odsetek. Wynik prowizyjny wyniósł 1,26 mld zł, urósł rok do roku o 16,4 proc., był na podobnym poziomie jak w poprzednich miesiącach. Nie wystarczyło to jednak na zneutralizowanie spadku wyniku z odsetek, najważniejszego źródła przychodów dla banków. Przez to łączne przychody operacyjne wyniosły w listopadzie 5,59 mld zł, czyli zmalały o 1,8 proc.

Koszty administracyjne (bez amortyzacji) wyniosły 2,65 mld zł, podobnie jak w poprzednich miesiącach (z wyjątkiem października), czyli o 5,2 proc. mniej niż rok temu. Wydatki pracownicze wyniosły 1,43 mld zł a pozostałe administracyjne 1,21 mld zł, co oznacza odpowiednio spadek rok do roku po około 5,2 proc. Odpisy kredytowe wyniosły 835 mln zł, były o 46 proc. wyższe niż przed rokiem. Były podobne jak w innych miesiącach, które nie były ostatnimi w kwartale (w marcu wyniosły aż 1,9 mld zł, w czerwcu 1,8 mld zł, we wrześniu 1,1 mld zł).

Poe 11 miesiącach 2020 r. sektor bankowy ma 7,87 mld zł zysku netto, czyli o 45,5 proc. rok do roku mniej niż rok temu. Całkowite przychody operacyjne netto sektora w okresie styczeń-listopad wyniosły 61,6 mld zł, co oznacza spadek o 5,5 proc. Wynik odsetkowy spadł o 4,2 proc. do 43,1 mld zł, a wynik z opłat i prowizji wzrósł o 10,3 proc. do 13,4 mld zł.

Koszty administracyjne w tym czasie były na poziomie 31,7 mld zł, spadając rok do roku o 0,6 proc. Pracownicze zmalały o 1,4 proc., do 15,94 mld zł, pozostałe administracyjne lekko urosły o 0,2 proc., do 15,79 mld zł. Odpisy wyniosły 10,7 mld zł, rosnąc o 32,4 proc.