Komisja Nadzoru Finansowego wpisała dzisiaj na prowadzoną przez siebie listę ostrzeżeń publicznych nowy podmiot działający pod nazwą Opole Bank Poland.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Po interwencji KNF na liście ostrzeżeń publicznych w punkcie dotyczącym wykonywania czynności bankowych jest już 95 podmiotów. Niektóre z nich mają nawet słowo bank nazwie, inne próbują się podszyć pod inne instytucje, także międzynarodowe. Na liście są m.in. BANK-SYSTEM, SouthBanco, The Reserve Bank of Poland czy Podziemny System Bankowości.