ING Bank Śląski – zysk mniejszy niż rok wcześniej

W IV kw. 2022 r. wynik netto banku wyniósł 896 mln zł, a w całym roku 1,94 mld zł. W 2021 r. było to 2,3 mld zł.

Publikacja: 02.02.2023 12:42

ING Bank Śląski – zysk mniejszy niż rok wcześniej

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

- W 2022 roku mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, które były nie do przewidzenia w skali, w jakiej wystąpiły. Wojna, inflacja, koszty związane z nowymi regulacjami – te czynniki wpłynęły na nasze wyniki finansowe, ale nie zahamowały naszego rozwoju. Kontynuowaliśmy realizację naszej strategii skoncentrowanej na potrzebach klienta. To nasz niezmienny cel niezależnie od sytuacji na rynku, który zapewnia nam stabilność i odporność na zmieniające się warunki na rynku – mówił Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego cytowany w dzisiejszym komunikacie banku.

W 2022 roku ING Bank Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 944,4 mln zł w porównaniu do 2 308,3 mln zł w poprzednim roku. Spadek zysku to głównie efekt obciążenia dochodów Banku moratorium na spłatę kredytów hipotecznych, czyli wakacji kredytowych.

Dochody ogółem w całym 2022 r. wzrosły o 12 proc. do 7,7 mld zł, a koszty ogółem wzrosły o 23 proc. - do 3,64 mld zł. Wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym) do dochodów wyniósł 55,5 proc. w porównaniu z 50,9 proc. w 2021 roku. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,21 proc. w porównaniu z 16,05 proc. w 2021 roku, zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 11,6 proc. w porównaniu z 14,4 proc. w 2021 roku.

W czwartym kwartale zysk netto wyniósł 895,9 mln zł i był zbliżony do oczekiwań rynkowych. Rok wcześni wynik netto wynosił 669 mln zł, a w III kw. bank zanotował stratę w wysokości 317 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1,8 mld zł, nieco poniżej oczekiwań rynkowych. To o 28 proc. więcej rok do roku i o 944 proc. więcej kwartał do kwartału (gdy był obciążony kosztami wakacji kredytowych).

Wynik z prowizji wyniósł 511 mln zł, nieco poniżej szacunków rynku. Wynik prowizyjny wzrósł o 7 proc. r/r i spadł o 4 proc. kw/kw.

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł 63 mln zł, podczas gdy w III kwartale bank nie zawiązywał takich rezerw.

Koszty działania banku wyniosły 689 mln zł i były niższe niż rok wcześniej i niż kwartał wcześniej. Jak wyjaśnia bank, spadek kosztów działania i ogólnego zarządu w ujęciu kwartał do kwartału to głównie efekt rozliczenia zakończonych długoterminowych projektów rozwojowych w obszarze IT poniżej zakładanych kosztów oraz działań optymalizacyjnych.

W swoim komunikacie ING Bank Śląski wylicza, że na koniec grudnia 2022 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,38 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 533 tys. firm. Wartość kredytów wzrosła o 7 proc. do 156,6 mld zł, a depozytów o 12 proc. do 189,2 mld zł.

- Udział banku w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 13,15 proc, a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 9,02 proc. Udział w rynku depozytów zwiększył się do 11 proc. w przypadku klientów korporacyjnych i 10,16 proc. w części detalicznej – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- W 2022 roku mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, które były nie do przewidzenia w skali, w jakiej wystąpiły. Wojna, inflacja, koszty związane z nowymi regulacjami – te czynniki wpłynęły na nasze wyniki finansowe, ale nie zahamowały naszego rozwoju. Kontynuowaliśmy realizację naszej strategii skoncentrowanej na potrzebach klienta. To nasz niezmienny cel niezależnie od sytuacji na rynku, który zapewnia nam stabilność i odporność na zmieniające się warunki na rynku – mówił Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego cytowany w dzisiejszym komunikacie banku.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Kalkulator emisji węgla podbił serca banków. ESG wchodzi do małych firm
Banki
Plaga wybuchów niemieckich bankomatów. Wyższe kary dla sprawców
Banki
Awaria w jednym z największych banków w Polsce. Santander uspokaja
Banki
Bank Rosji idzie na wojnę. Szefowie dostaną kałsznikowy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Kompendium wiedzy dla firm o ESG i transformacji energetycznej