- PKO BP jest silną, dochodową instytucją, o wysokiej efektywności kosztowej, z bardzo dobrze zarządzanym, kontrolowanym ryzykiem – stwierdził Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO BP kierujący jego pracami, który po uzyskaniu zgody KNF ma zostać prezesem banku.

W komentarzu do wyników banków w I połowie 2022 r. podkreślał, że „priorytetem banku była, jest i będzie transformacja cyfrowa”.

Prezes Gruza zaznaczył, że prace nad nową strategią banku będą pod jego kierownictwem zintensyfikowane. - Bank będzie rósł w sposób zrównoważony z zachowaniem interesu wszystkich interesariuszy – mówił.

Czytaj więcej

Prof. Obłój: Może wyparować nawet 60 proc. marż prywatnych firm

- Ostatnie półrocze było pełne czynników nieprzewidywalnych - od tragicznej sytuacji na Ukrainie, po sytuacje na rynku stóp procentowych. Te wszystkie czynniki powodują niepewność na rynku, powodują dodatkowe ryzyko. Dzięki naszej bardzo dobrej pozycji kapitałowej, jakości naszego portfela kredytowego, bank był w stanie osiągnąć te wyniki, z których jesteśmy dumni – zaznaczył Gruza.

Zysk netto grupy PKO BP w II kw. 2022 roku spadł do 422 mln zł z 1 236 mln zł w II kw. 2021 r. – podał bank w czwartkowym raporcie. Analitycy oczekiwali średnio 335 mln zł zysku. W całym pierwszym półroczu grupa zarobiła ok. 1,8 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 23,8 proc.

Spadek zysku w II kw. wynikał przede wszystkim z obciążeń regulacyjnych i pozycji nadzwyczajnych – zaznacza bank. To przede wszystkim wysokie, wyższe od oczekiwań, rezerw na kredyty we frankach szwajcarskich, które wyniosły

1,18 mld zł. Wpłata na pomocowy system ochrony (IPS) wyniosła aż 0,87 mld zł.

Pozostałe wyniki banku okazały się w większości lepsze od oczekiwań lub zgodne z nimi. I tak, wynik odsetkowy wyniósł w II kw. 2022 r. 3,64 mld zł (analitycy liczyli na 3,66 mld zł) zł), i był o 51 proc. wyższy niż rok temu. W całym pierwszym półroczu to 6,8 mld zł, a marża odsetkowa wzrosła w tym czasie do 3,19 proc. z 2,75 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł w II kw. 1,25 mld zł (o 5 proc. więcej od oczekiwań rynku) i był o 20 proc. wyższy niż rok wcześniej. Koszty operacyjne w II kwartale wyniosły 2,36 mld zł (zgodnie z oczekiwaniami rynku), co oznacza wzrost o 65 proc. rok do roku. Saldo rezerw wyniosło w II kw. 226 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 26 proc. wyższych odpisów na poziomie 304,5 mln zł. Koszt ryzyka kredytowego w I połowie 2022 roku spadł do 0,58 proc. z 0,66 proc. rok wcześniej.

PKO BP podał w swoim raporcie, że proces oferowania ugód dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty we frankach szwajcarskich jest kontynuowany. Do końca I półrocza 2022 roku zarejestrowano prawie 27,6 tys. wniosków o mediacje. Niemal 16 tys. z nich zakończyło się pozytywnie, a 5,78 tys. – zakończyło się negatywnie.

Bank poinformował również, że średnie oprocentowanie należności kredytowych w grupie PKO BP na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 5,09 proc., a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,31 proc., co powinno jednak się zwiększać w kolejnych kwartałach ze względu na wprowadzenie do oferty depozytów o istotnie wyższym oprocentowaniu.

Wartość kredytów udzielonych klientom PKO BP wzrosła o 4 proc. (do 247 mld zł), depozyty wzrosły o 11,1 proc. r/r do 326 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,3 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 16,11 proc..

PKO BP podał też informacje dotyczące należącego do niego ukraińskiego Kredobanku. Na koniec czerwca 2022 roku około 20 proc. portfela kredytowego tej spółki znajduje się bezpośrednio w obszarach, w których toczą się działania wojenne lub są blisko nich, w tym poniżej 4 proc. - w rejonach tymczasowej okupacji lub aktywnych działań bojowych. Kredobank posiada centralę we Lwowie oraz 73 oddziały, w rejonach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi zlokalizowanych było 17 z nich.