Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok wcześniej, a więc prawie się podwoił. Był również wyższy niż w 2019 r., kiedy wynik netto zamknął się kwotą 2,165 mld zł.

W samym czwartym kwartale zysk netto Pekao urósł do 694 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej, a kwartał do kwartału zwiększył się o 10 proc. pomimo zawiązania dodatkowych rezerw na kredyty w CHF.

– Rok 2021 był dla Banku Pekao bardzo dobry pod wieloma względami. Suchą stopą wyszliśmy z okresu pandemii, dobrze przygotowaliśmy się na czas po pandemii i potrafiliśmy wykorzystać dynamiczne ożywienie gospodarki do skokowej poprawy wyników. Lepsze rezultaty odnotowaliśmy we wszystkich strategicznych segmentach. Na szczególną uwagę zasługują doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw i wyraźniejsze ożywienie w segmencie dużych korporacji. Teraz staje przed nami nowe wyzwanie związane z gospodarczymi reperkusjami agresji Rosji i wojny w Ukrainie – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 33 proc. w ujęciu rocznym i o 15 proc. wobec trzeciego kwartału. Marża odsetkowa netto w czwartym kwartale wzrosła do 2,62 proc. z 2,34 proc. w trzecim kwartale. W całym 2021 roku marża była na poziomie 2,39 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 695,2 mln zł, czyli wzrósł o 6 proc. rok do roku i spadł o 1 proc. kwartał do kwartału.