Citi Handlowy miał w III kwartale 93 mln zł zysku netto, o 16 proc. więcej od oczekiwań. Rezultat spadł jednak rok do roku o 19 proc., wobec poprzedniego kwartału urósł o 28 proc. Spadek rok do roku to efekt dużo niższego wyniku z odsetek. O ile w innych bankach zysk tego typu odbił już po cięciu stóp w 2020 r., to w Handlowym spadek jest skutkiem braku wpływu odsetek od dużej części portfela obligacji skarbowych, która została sprzedana w I kwartale i podbiła wtedy zysk aż do 395 mln zł. Z drugiej strony zysk netto został w III kwartale wsparty kwotą blisko 21 mln zł dzięki wzrostowi przychodów klientowskich w obszarze wymiany walut i wyniku z tyt. opłat i prowizji.

- Wyniki Banku Handlowego były lepsze niż ostrożne oczekiwania. Pod względem ich jakości spółka odbiega jednak od konkurentów. Na uwagę zwraca silny spadek wyniku odsetkowego, podczas gdy inne banki notują poprawę tego wskaźnika. Pomimo niezłego wyniku na operacjach finansowych i dynamiki prowizji na poziomie sektora, nieodbudowanie przychodów odsetkowych sprawiło, że dochody banku wrosły mniej niż u konkurentów. BH charakteryzuje się dobrą roczną kontrolą kosztów, co nie zmienia jednak faktu, że pod względem współczynnika koszty/dochody spółka znacząco odstaje od innych banków. Podobna sytuacja ma miejsce w wolumenach – BH od kilku kwartałów traci udziały rynkowe i nic nie wskazuje na to, aby miało się to szybko zmienić – ocenia Marcin Materna, szef działu analiz Millennium DM.

Po dziewięciu miesiącach zysk netto to 561 mln zł, dzięki wyjątkowo mocnemu I kwartałowi jest o prawie 145 proc. większy niż rok temu. Biznes detaliczny nadal jest na minusie – wynik brutto (czyli po uwzględnieniu już podatku bankowego) wynosi 103 mln zł wobec 76 mln zł pod kreską rok temu. Jednocześnie bankowość instytucjonalna wypracowała w tym czasie 853 mln zł zysku brutto wobec 409 mln zł rok temu.

Wynik odsetkowy III kwartale wyniósł 169 mln zł i okazał zgodny z oczekiwaniami. Rezultat ten spadł o 21 proc. rok do roku i pozostał na poziomie z II kwartału. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 158 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku. Rezultat wzrósł 15 proc. rok do roku i 5 proc. w ujęciu kwartalnym. Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w III kwartale wyniósł 132 mln zł, czyli urósł rok do roku o prawie 60 proc.

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły w III kwartale 275 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami. Koszty urosły rok do roku o tylko 1 proc., kwartalnie zmalały o 2 proc. Saldo rezerw wyniosło 19 mln zł, czyli było zbliżone do konsensusu. Rok wcześniej saldo rezerw było dodatnie (wpływ pozytywny) i wyniosło 25 mln zł.

- Wyższym przychodom towarzyszyło utrzymanie kosztów operacyjnych pod kontrolą, pomimo zauważalnej presji na koszty wynagrodzeń, co nie jest unikatową sytuacją dla nas, ale widocznym trendem na rynku. Koszty ryzyka wróciły do znormalizowanych poziomów, jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostawała wysoka – mówi Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

Na koniec III kwartału 2021 roku suma bilansowa banku wyniosła 60,5 mld zł, co stanowi spadek o 0,8 proc. w porównaniu do końca 2020 r. Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej wyniosła 13,8 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8 proc. w porównaniu II kwartału 2021 roku. Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym wyniósł 7,1 mld zł.