Getin Noble Bank podał, że do końca marca tego roku zapadło w jego sprawach łącznie 168 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych. Z tego ponad 73 proc. orzeczeń było korzystnych dla banku.

Czytaj także: Franki jeszcze długo będą ciążyć bankom

To skrajnie odmienne statystyki od tych, które publikujemy wspólnie z kancelarią Votum Robin Lawyers, która reprezentuje frankowiczów. W 2020 r. dotarliśmy do 160 wyroków zapadłych przeciwko GNB, z czego bank wygrał tylko jedną sprawę, w siedmiu przypadkach wyrok został uchylony, a w 152 wygrali kredytobiorcy. Z kolei w 2019 r. było co najmniej 45 wyroków, z czego tylko pięć wygrał bank, jedną sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia. W pozostałych 39 górą byli klienci (87 proc.). Nawet jeśli pominęlibyśmy (nie ma publicznej bazy wyroków) 20–40 spraw, z których wszystkie wygrałby bank (co jest mało prawdopodobne), nie odwróciłoby to statystyki na jego korzyść. W samym I kwartale dotarliśmy do 53 wyroków GNB: bank wygrał tylko raz, było jedno uchylenie, a klienci zwyciężyli 51 razy (45 to unieważnienie).

– Przedstawione przez bank statystyki są zaskakujące. Pytanie, jakie sprawy bank bierze pod uwagę i w jaki sposób są one klasyfikowane. Być może dane przez niego zaprezentowane zawierają również sprawy, w których to bank występuje w roli pozywającego, a kredytobiorcy z różnych względów nie podjęli skutecznej obrony swoich praw – komentuje Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy, która reprezentuje frankowiczów. W takiej sytuacji statystyka byłaby częściej korzystna dla banku. Pytanie też, jak bank definiuje wygraną (czy np. jest nią oddalenie roszczeń klienta, ale unieważnienie umowy). – W ostatnich tygodniach obserwuję falę korzystnych dla klientów wyroków w sprawach przeciwko GNB – dodaje Bochenek.

Większość wyroków z naszych statystyk jest nieprawomocna. GNB odnosi się zaś do prawomocnych rozstrzygnięć. – Bank nie publikuje statystyk dotyczących rozstrzygnięć nieprawomocnych ze względu na ich charakter prawny – mówi Artur Newecki, rzecznik GNB.

Jakie sprawy bank brał pod uwagę do swojego zestawienia? – Ze względu na tajemnicę bankową nie jesteśmy uprawnieni do udzielania żadnych dodatkowych informacji, takich jak np. sygnatury spraw. Powództwa klientów zostały oddalone m.in. ze względu na stwierdzony przez sądy brak abuzywności klauzul w umowach. Żadna z klauzul stosowanych przez bank we wzorcach umownych nie została wpisana do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK – przekonuje Newecki.