Nowa strategia przedstawiona z okazji prezentacji bilansu 2015 r., którym bank uspokoił inwestorów, że jest w stanie zwiększyć podstawowy kapitał została dobrze przyjęta na giełdzie: akcje zyskały w Paryżu prawie 5 proc. Bank pracuje też nad strategicznym planem dla całej grupy do 2020 r.; zostanie przedstawiony w najbliższych 12 miesiącach.

„Dział CIB zyskuje na udziale rynkowym w sytuacji, gdy niektórzy konkurenci go tracą" — stwierdził bank w komunikacie, ale „nowy etap dostosowania CIB jest jednak konieczny w związku z nowymi ograniczeniami" wynikającymi z przepisów.

Reorganizacja bardzo oczekiwana przez inwestorów będzie realizowana w kilku kierunkach strategicznych. Program oszczędności zakłada dojście do redukcji kosztów do miliarda euro do 2019 r. Bank chce rozsądnie rozdzielić swą pulę środków kapitałowych na najbardziej obiecujące rodzaje działalności, kraje i klientów, z jednoczesnym zmniejszeniem brutto aktywów o 20 mld euro. Bank chce rozwijać rozwijać działania mniej wymagające kapitału, a generujące większe prowizje, jak doradztwo czy usługi dla klientów.

W sumie dział bankowości korporacyjno-instytucjonalnej CIB zmierza do osiągania w latach 2015-19 średniego wzrostu przychodów o 4 proc. rocznie (ponad 2 mld euro), do poprawy o 8 punktów współczynnika wykorzystania środków, do podwyższenia zysku brutto o 1,6 mld euro wobec 2015 r. Szef tego działu Alain Papiasse dodał, xe decyzje o ewentualnej likwidacji miejsc pracy będą podejmowane podczas realizacji tego planu.

BNP Paribas jest zadowolony z obecnych wyników działu CIB w warunkach rynkowych, nerwowych i nastawionych na wyczekiwanie, podczas gdy konkurenci (Deutsche Bank) ponieśli w ostatnich miesiącach straty w bankowości inwestycyjnej. W 2015 r. CIB zwiększył zysk brutto o 17,9 proc. do 3,329 mld euro.

Dyrektor generalny banku, Jean-Laurent Bonnafé starał się zachować spokój wobec chwiejnej sytuacji na rynkach finansowych na skutek spadku cen ropy i surowców, spadku gospodarczego wschodzących rynków i niepewności wynikającej z polityki walutowej USA i strefy euro. — Oczywiście przyglądamy się z bliska ewolucji w Azji i związanym z nią wydarzeniom ale nie mamy obecnie żadnego powodu spodziewać się pogorszenia kosztów ryzyka — zapewnił.

W 2015 r. francuski bank wypracował zysk netto 6,7 mld euro. Bez elementów nadzwyczajnych zysk ten wyniósł nawet 7,3 mld euro. W 2014 r. wyniósł tylko 157 mln euro, ale Francuzi musieli zapłacić grzywnę 6,6 mld orzeczoną przez USA za naruszanie embarga na Iran, Sudan, Kubę, Koreę Płn. Roczne obroty zwiększyły się o 9,6 proc. do 42,9, mld euro.

- Grupa osiągnęła dobre wyniki operacyjne, jej trzy działy zwiększyły przychody — podkreślił w komunikacie szef J.-L. Bonnafé.