EuroRating wycofał z dniem 14 lutego nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB+ z perspektywą stabilną). Przyczyny są czysto techniczne i nie mają związku z kondycją Nest Banku. Jesienią ubiegłego roku (pewnie także i obecnie) bank miał współczynnik wypłacalności na poziomie ponad 30 proc., zdecydowanie powyżej wymogów, co daje spore możliwości rozwoju kredytowania.

Przedstawionym przez agencję powodem zakończenia prowadzenia oceny banku jest niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych (w tym w szczególności brak publikowania przez bank śródrocznych sprawozdań finansowych). „Utrudnia to prowadzenie bieżącego monitoringu nadanego bankowi ratingu kredytowego (w tym przeprowadzanie okresowych formalnych weryfikacji ratingu), co w rezultacie w dłuższym terminie mogłoby negatywnie rzutować na wiarygodność nadanego bankowi ratingu kredytowego" – czytamy w komentarzu EuroRatingu.

Agencja ta prowadzi ocenę ryzyka kredytowego grupy największych polskich banków od 2010 r. Od wtedy też oceniała Nest Bank (wcześniej instytucja ta działała pod nazwą FM Bank PBP). Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych (oznaczenie "ip").

Po przejęciu FM Banku PBP przez brytyjski fundusz AnaCap przeprowadzono jesienią 2016 r. dogłębny rebranding. Od listopada wszystkie sam bank zmienił nazwę na Nest Bank, pod tym szyldem działają też wszystkie jego placówki (zniknęły z rynku marki należące do tej instytucji czyli Bank Smart i BIZ Bank). Jesienią bank miał 52 placówki własne i ponad 40 uruchomionych w ramach franczyzy, którą chce rozwijać głównie w mniejszych miastach. Tygodniowo otwierał wtedy 2 placówki franczyzowe, plan zakładał, że do końca roku bank będzie ich miał 80, plus 53 placówki własne. - W ciągu półtora roku powinniśmy otworzyć 300 placówek franczyzowych – mówił Bartosz Chytła, wiceprezes banku. Obecnie jego suma bilansowa to 3 mld zł, co plasuje go w okolicy 20. miejsca pod względem największych w Polsce.