Czesław Bielecki

Czesław Bielecki: WSI bez tajemnic

Nie ma żartów: czy rządzą ci, czy tamci, Wielki Spowalniacz Inicjatyw działa niezawodnie. Nikt za niego nie bierze odpowiedzialności. Za trwanie WSI zawsze odpowiadają jacyś „oni”. Z rządu lub z opozycji – pisze architekt i publicysta.

Laudacja na cześć laureatów

Wśród wielu nagród i wyróżnień Prezydenta Ukrainy i pierwszej damy nasza nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia ma znaczenie szczególne. Dla obu naszych narodów i dla naszego regionu. Patrząc na niezłomność i dzielność Pana jako przywódcy i pierwszej damy jako Pana partnerki, możemy powtórzyć, jak w pamiętnym roku 1980: ex oriente lux. Wy – Ukraińcy, i my – Polacy pokazujemy Europie, czym jest solidarność dla wolności.

Granice wolności Europy

Czy na Zachodzie weźmie górę solidarność, czy kunktatorstwo?

Czesław Bielecki: Koalicja zgody narodowej

Trzeba stworzyć na najbliższe dwa lata pragmatyczną koalicję, która da stabilną większość, wykluczając przy tym z przyszłego rządu tych polityków, którzy nieustannie grają na wewnętrzne konflikty, a nie są zdolni podejmować rzeczywistych wyzwań - pisze publicysta.

Czesław Bielecki. Dziennik z kwarantanny naszego świata

Społeczeństwa poddane są dziś próbie, która kompletnie je zaskoczyła. Wyrwała z hedonistycznej stabilizacji zapoczątkowanej wraz z końcem zimnej wojny. Historia cywilizacji powróciła w swojej nieprzewidywalności, a jedyne czego możemy się nauczyć od starożytnych i nowożytnych mędrców, to dzielność.

Czesław Bielecki: Zmiany w sądach trzeba planować

Kluczowym problemem i przedmiotem kontrowersji jest to, jak pogodzić trzy wartości: niezawisłość sędziowską, sprawność działania sądów i odpowiedzialność sędziego.

Czesław Bielecki: Decentralizacja i silne państwo

Sprawy, które nie wymagają decyzji na szczeblu centralnym, powinny trafić do samorządów.

Czesław Bielecki: Dekalog lustracji

Po 30 latach lustracji nie trzeba już szukać trupów w szafach – wszystko jest jasne. Deklaracji żądajmy od tych, którzy chcą nami rządzić.

Miejska polityka nieprawości - Czesław Bielecki ws. K-Towers i taśm Kaczyńskiego

Z Czesławem Bieleckim, architektem, byłym kandydatem na prezydenta Warszawy z ramienia PiS rozmawiał Tomasz Pietryga.

Walka o architekturę

Zamiast budowniczym drugorzędnych obiektów odmawiać prawa do samodzielnego zaprojektowania magazynu, architekci powinni wziąć odpowiedzialność za swoje realizacje, nie zaś tylko podstemplowywać dokumentację – pisze architekt i publicysta.