fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Zanieczyszczona nieruchomość ma mniejszą wartość

Dobrze jest zabezpieczyć się przed zakupem zanieczyszczonej nieruchomości. Jak wobec tego sprawdzić, czy działka, na której prowadzimy działalność, jest czysta?
Odpowiedź na te pytania jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, którzy zamierzają nabyć nieruchomość lub wynająć ją, przede wszystkim na cele gospodarcze. Proponujemy następujący plan działania.
Potencjalny nabywca lub dzierżawca:
1) sprawdza, czy są jakiekolwiek dokumenty lub informacje o przeprowadzonym w przeszłości badaniu jakości gleby lub o fakcie wystąpienia awarii, której skutkiem mogło być zanieczyszczenie gruntu;
2) sprawdza w rejestrze gruntów skażonych, czy znajduje się w nim informacja o interesującej go nieruchomości;
3) zamawia wstępne badania jakości gleby (z powierzchni działki); w razie niewykrycia zanieczyszczenia we wstępnym badaniu można na tym etapie poprzestać;
4) jeżeli wstępne badania wykryją zanieczyszczenia, to należy przeprowadzić dodatkowe kompleksowe badania (przez firmę mającą niezbędne uprawnienia);
5) trzeba też zgłosić fakt zanieczyszczenia gruntu do wojewody i uzgodnić z nim sposób przeprowadzenia, zakres i termin działań naprawczych;
6) należy dokonać analizy, czy istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności i kosztów związanych z działaniami naprawczymi/rekultywacją na inny podmiot w drodze powództwa cywilnoprawnego.
Nie należy kupować nieruchomości, co do której istnieje podejrzenie, że jest zanieczyszczona, jeżeli kupujący nie otrzymał wyników badania jakości gruntu od sprzedającego lub nie miał możliwości przeprowadzenia badań wstępnych na własny koszt. Niekiedy koszt działań naprawczych może być większy niż wartość samej działki.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA