fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 29 sierpnia 2014 r.

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu ?i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych (DzU z 14 sierpnia 2014 r., poz. 1080)
- ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (DzU z 14 sierpnia 2014 r., poz. 1081)
- ustawa z 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz protokołu i wspólnej deklaracji rządu Rzeczypospolitej Polskiej ?i rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie ?28 listopada 2013 r. (DzU z 14 sierpnia 2014 r., poz. 1082)
- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, ?w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 14 sierpnia 2014 r., poz. 1084)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (DzU z 14 sierpnia 2014 r., ?poz. 1086)
- rozporządzenie ministra finansów z 13 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, ?a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ?(DzU z 28 sierpnia 2014 r., poz. 1141)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA