Minister sprawiedliwości zmienił rozporządzenie dotyczące biurowości i ewidencji  operacji finansowych w kancelariach komorniczych.

– Uściślono zapis o możliwości prowadzenia przez komornika ewidencji według wyboru: albo w postaci papierowej w formie ksiąg, albo w postaci elektronicznej – wskazuje  Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Dzięki temu nie powinno już być wątpliwości, że komornik może prowadzić księgi albo w formie papierowej, albo elektronicznej.

Do tej pory bowiem przepis rozporządzenia mówił o możliwości prowadzenia urządzeń   ewidencyjnych w formie ksiąg lub w systemie informatycznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji,  dzięki wprowadzeniu łącznika „albo" nie powinno już być żadnych wątpliwości, że komornik może wybrać jeden z tych dwóch sposobów prowadzenia ksiąg.

Jak podkreśla prezes Fronczek, konsekwencją tych zmian rozporządzenia jest także  wykreślenie przepisów mówiących o konieczności zachowania zgodności zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym z treścią zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg.

W związku z tymi zmianami uściślono także przepisy o przechowywaniu zapisów dokonywanych w systemie teleinformatycznym obsługującym urządzenia ewidencyjne.

Określono także sposób sprostowań błędnych wpisów w tych urządzeniach.

– Dodano obowiązek prowadzenia przez komornika nowego urządzenia ewidencyjnego w postaci kontrolki odpisów prawomocnych postanowień wydanych wskutek skargi na czynności komornika. Stało się więc konieczne uchylenie przepisu stanowiącego dotychczas, iż odpisy takich postanowień komornik przechowywał  w osobnych teczkach – wskazuje prezes Fronczek.

Podkreśla także, że zmiany, które wchodzą w życie w sobotę nie są rewolucyjne, jedynie porządkujące.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

podstawa prawna: rozporządzenie ministra sprawiedliwości z  28 stycznia 2014 r. DzU z 7 lutego 2014 r., poz. 181