Benefity dla pracowników zyskują na znaczeniu

Świadczenia pozapłacowe stanowią o atrakcyjności oferty pracodawcy i jego pozycji wśród innych firm.

Publikacja: 30.03.2023 21:00

Benefity dla pracowników zyskują na znaczeniu

Foto: Adobe Stock

Najwyższa od ponad dwóch dekad inflacja przekłada się na spadek siły nabywczej pracowników. Skutkuje rosnącą presją na wynagrodzenia i zaostrzającą się walką o talenty. W utrzymaniu obecnych pracowników i pozyskaniu nowych mogą pomóc benefity.

– Pozapłacowa oferta pracodawcy mówi wiele o kulturze firmy oraz atmosferze panującej w organizacji, co istotnie wpływa na jej odbiór przez potencjalnych kandydatów – podkreśla Agnieszka Czarnecka, menedżer doradztwa personalnego w Hays Poland.

Ewolucja potrzeb

Benefity na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmieniały. Prawdziwą transformację przeszły w pandemii. Niektóre dodatki stały się mało użyteczne, jak np. karty multisport do zamkniętych siłowni, za to inne zyskały na znaczeniu.

– Pracownicy zaczęli doceniać własne zdrowie, dlatego w 2021 roku 45 proc. wskazało pakiet opieki medycznej jako najważniejszy benefit – wynika z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Dodaje, że kolejną metamorfozę świadczenia pozapłacowe przeszły w zeszłym roku z powodu wybuchu wojny i szalejącej inflacji. Aż 65 proc. pracowników chciałoby stałej podwyżki wynagrodzenia. Najbardziej zależy na tym osobom w grupie wiekowej 45–54 lata oraz powyżej 55. roku życia. Na drugim miejscu jest premia pieniężna, której chce co trzeci zatrudniony. Podium domyka dofinansowanie dojazdów do pracy. Ten benefit jest szczególnie atrakcyjny dla mieszkańców wsi (20 proc.) oraz małych miast (19 proc.).

– Na znaczeniu zyskują dodatki, które obniżają koszty życia, jak np. dopłaty do paliwa czy darmowe wyżywienie w pracy – mówi Inglot.

Z badań firmy Edenred wynika, że 92 proc. pracowników ocenia wysoko i bardzo wysoko pracodawcę, który wspiera dofinansowanie posiłków.

Pracownicy nadal dużą wagę przywiązują też do tego, czy ich obecny lub potencjalny pracodawca oferuje im opiekę medyczną. Abonament zdrowotny w miejscu pracy jest ważny dla 73 proc. pracowników, a bardzo ważny dla 28 proc. – podaje Enel-Med.

Jak się wyróżnić

Tradycyjnie benefity stały się już pewnym standardem i nie są postrzegane przez kandydatów jako wyjątkowe.

– Nie przykuwają ich uwagi i nie są przez nich traktowane jako czynnik motywujący do przyjęcia oferty pracy. Dzisiaj benefity, które realnie zachęcają do zmiany pracy, mają nieco inną naturę. Są dopasowane do indywidualnych potrzeb i pokrywają mniej oczywiste aspekty życia pracowników – podkreśla Czarnecka. Wskazuje, że coraz częściej w ocenie pracowników atrakcyjnymi benefitami są te związane z czasem wolnym, życiem rodzinnym, zdrowiem i ogólnym dobrostanem. Mogą to być dodatkowe dni urlopowe, elastyczne godziny pracy, możliwość połączenia pracy zdalnej z wyjazdem zagranicznym czy programy wsparcia zdrowia psychicznego. Z drugiej strony obecnie dużym zainteresowaniem pracowników cieszą się wspomniane już świadczenia odciążające domowy budżet, na przykład służbowy samochód, dofinansowanie posiłków w miejscu pracy, dopłaty do rachunków z tytułu pracy zdalnej oraz świadczenia związane z opieką nad dziećmi i ich edukacją.

– Rośnie również odsetek firm, w których działa tzw. kafeteria benefitów, umożliwiająca pracownikom wybór najatrakcyjniejszych dla nich świadczeń – podsumowuje przedstawicielka Hays Poland.

Są branże, które już od lat mierzą się z dużym deficytem specjalistów i tam benefity są szczególnie istotne. Przykładem może być IT. W Polsce trzeba zatrudnić 147 tysięcy specjalistów, aby udział tego sektora w gospodarce był na tym samym poziomie co w Unii Europejskiej – podaje Polski Instytut Ekonomiczny.

Obecnie wśród najbardziej popularnych benefitów posiadanych przez pracowników IT dominują: prywatna opieka medyczna (35 proc.), elastyczne godziny pracy (32 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (28 proc.) – wynika z badania Enter The Code. Z kolei benefity, które pracownicy rzeczywiście chcieliby otrzymywać, to: prywatna opieka medyczna (57 proc.), elastyczne godziny pracy (38 proc.) oraz więcej niż 26 dni płatnego urlopu (35 proc.). Wśród najważniejszych dla pracowników udogodnień w pracy dominują: firmowa stołówka (46 proc.), darmowe przekąski (42 proc.) oraz szkolenia wewnętrzne (40 proc.).

Co ciekawe, aż 85 proc. badanych stwierdza, że nie wie, ile warte są benefity oferowane przez ich firmy. Niemal jedna trzecia ocenia, że posiadane przez nich benefity są gorsze niż te, które oferują inne firmy. Z kolei 66 proc. zadeklarowało, że rozważy ofertę pracy nawet z identycznym wynagrodzeniem, jeśli oferowane benefity będą bardziej dopasowane do ich potrzeb.

Opinia partnera raportu:

Szymon Demmer, kierownik działu HR w Centrum Medycznym CMP:

Pakiety medyczne to element, który na stałe wpisał się w treść ogłoszeń rekrutacyjnych. Faktem jest, że pracownicy dużych firm o charakterze korporacyjnym traktują to już nie jako czynnik motywacyjny, lecz jako czynnik higieny. Zatem możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej nie spowoduje zwiększenia poziomu zadowolenia, lecz ich brak mógłby spowodować znaczący spadek satysfakcji.

Nowością jest udzielanie pracownikom wsparcia psychologicznego. Dotychczas temat ten przynależał wyłącznie do sfery prywatnej, dziś obecny jest w miejscu pracy. Z jednej strony to wyraz zmiany społecznej – temat chorób i zaburzeń psychicznych przestaje być tak silnie tabuizowany, z drugiej zaś strony jesteśmy społeczeństwem doświadczającym trudnych psychologicznie zjawisk, takich jak pandemia, inflacja czy wojna na terytorium sąsiedniego państwa. Nierzadko pracodawca jest najlepszym miejscem do systemowej organizacji pomocy psychologicznej. Centrum Medyczne CMP jako firma operująca w obszarze zdrowia może bezpośrednio dostarczyć pracownikom szeroką ofertę opieki medycznej. W aspekcie ochrony dobrostanu wykorzystujemy nowoczesne platformy – Mindgram i Just Be Fit, które są źródłem wiedzy, inspiracji i kanałem kontaktu ze specjalistami z zakresu psychologii, seksuologii czy dietetyki.

Jeśli miałbym wskazać jedną zmianę na rynku benefitów, która może realnie pomóc organizacjom w podnoszeniu poziomu jakości miejsc pracy, to byłoby to połączenie klasycznej opieki medycznej z systemowym, stałym wsparciem dobrostanu pracowników.

Opinia partnera raportu

Analizy Rzeczpospolitej
Czas rzucić wyzwanie hakerom
Analizy Rzeczpospolitej
Bądź jak duża firma
Analizy Rzeczpospolitej
Potrzeba inwestycji w technologie i współpracy ze start-upami
Analizy Rzeczpospolitej
PayTechy idą jak burza. Rewolucja ruszyła
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Analizy Rzeczpospolitej
Znaczenie innowacyjności w branży finansowej
Analizy Rzeczpospolitej
Marek Kozubal: Jak trwoga, to do Boga albo schronu