• ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 14 listopada 2019 r., poz. 2202)

• rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (DzU z 21 listopada 2019 r., poz. 2287)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy" (DzU z 5 grudnia 2019 r., poz. 2356)

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 28 listopada 2019 r. w sprawie prowizji i współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Żeglugi Śródlądowej (DzU z 5 grudnia 2019 r., poz. 2358)