• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (DzU z 8 marca 2021 r., poz. 421)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich (DzU z 15 marca 2021 r., poz. 465)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich (DzU z 15 marca 2021 r., poz. 466)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 2 marca 2021 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych (DzU z 22 marca 2021 r., poz. 517)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DzU z 22 marca 2021 r., poz. 519)