Rząd RK przyjął zarządzenie (nr 750 z 28 sierpnia 2007 r.) zmieniające przepisy dotyczące wwozu przez osoby fizyczne głównie wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Zarządzenie weszło w życie 30 dni kalendarzowych po opublikowaniu („Kazachstanskaja Prawda” nr 143 z 13.09.2007 r.).