[b]Opodatkowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym[/b]

Prezydent RB wydał dekret (nr 159 z 26 marca 2010 r.) zawierający nowe regulacje dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Dekret wszedł w życie 1 stycznia 2010 r. (Krajowy Rejestr Aktów Prawnych RB nr 79 z 1 kwietnia 2010 r., str. 5, nr rej. 1/11501).

[b]Państwowy monopol na import ryb i wyrobów z nich[/b]

Prezydent RB wydał dekret (nr 194 z 21 kwietnia 2010 r.) wprowadzający listę ryb i wyrobów z nich, których import może prowadzić tylko państwo. Dekret nabierze mocy prawnej 1 lipca 2010 r. (Krajowy Rejestr Aktów Prawnych RB nr 105 z 3 maja 2010 r., str. 6, nr rej. 1/11568).